GBP wil ‘Woonplek’ op andere plek

GBP wil ‘Woonplek’ op andere plek

Gemeentebelangen Purmerend wil de opvang voor chronisch verslaafden ‘De Woonplek’ op een andere locatie vestigen dan het college voorstelt. “Het is maatschappelijk onverantwoord de voorziening op deze locatie neer te zetten”, aldus GBP-raadslid Rijn Buskoop.

Eerder berichtte GBP al dat het college faalt bij de communicatie rondom dit voorstel en bewoners startten een petitie die inmiddels meer dan 2.700 keer is getekend. “Tijdens de informatie-avonden over ‘De Woonplek’, die door ruim 300 omwonenden werd bezocht, werden zorgen geuit en veel vragen gesteld. De zorgen konden niet worden weggenomen en veel vragen bleven onbeantwoord”, aldus Buskoop. Gemeentebelangen was bij beide avonden aanwezig over de plannen van het college om mensen met complexe problemen te huisvesten. De angst bij omwonenden is dat deze mensen overlast geven en/of crimineel gedrag vertonen.

Wel Woonplek, maar andere locatie

Gemeentebelangen Purmerend is van mening dat de gemeente voor al haar inwoners zorgplicht heeft. Buskoop: “Daarom is Gemeentebelangen ook voorstander van opvang voor de genoemde doelgroep. We zijn het eens met de omschreven manier van zorg verlenen zoals in het raadsvoorstel genoemd, maar de locatie verdient niet onze voorkeur”. GBP roept het college dan ook op om op zoek te gaan naar een minder belastende locatie voor het vestigen van ‘De Woonplek’.


Lees meer recente berichten:

  • GBP verzoekt college om draagvlakonderzoek deelmobiliteit
    De commissie Ruimte vergaderde donderdagavond 23 maart over het Kwaliteitsplan en het Mobiliteitsprogramma van Eisen voor het Waterlandkwartier. Gemeentebelangen beperkte zich bij de bespreking vooral tot het onderwerp Deelmobiliteit. In het Waterlandkwartier wordt van toekomstige bewoners namelijk verwacht dat hun autobezit afneemt. Inwoners kunnen in plaats van hun eigen auto…
    Lees meer
  • GBP presents: hoe word je actief in de lokale politiek?
    Gemeentebelangen Purmerend organiseert op 14 maart van 19:00 tot uiterlijk 21:00 een online bijeenkomst voor inwoners van de gemeente Purmerend waarin wordt uitgelegd hoe Purmerenders politiek actief kunnen worden. Ook wordt er verteld hoe het werk van een raadslid eruit ziet en hoe de gemeenteraad werkt. Daarnaast is er ruim…
    Lees meer
Abonneer hier op onze nieuwsbrief, 1x per maand ons nieuws over Purmerend.