GBP: ‘Maak informatie Beusebos openbaar’

GBP: ‘Maak informatie Beusebos openbaar’

Maak zoveel als mogelijke informatie over de plannen voor het Beusebos openbaar. Daar roept GBP-fractievoorzitter Bram Buskoop toe op. Voor Gemeentebelangen is openbaarheid het uitgangspunt.

Al jaren zijn de overeenkomsten met Van der Valk over een hotel in het Beusebos geheim. Volgens het college bevatten deze overeenkomsten gevoelige informatie en is het daarom niet mogelijk deze openbaar te maken.

GBP-fractievoorzitter Bram Buskoop vindt dit absurd: “Het uitgangspunt moet zijn: openbaarheid en transparantie. Als niet het hele stuk openbaar gemaakt kan worden, doordat er bedragen en namen in staan, dan kunnen alleen die gedeelten geheim blijven. De rest van de informatie over het Beusebos kan dan openbaar worden.”

Een meerderheid van de gemeenteraad steunde op 23 april het verzoek van het college om het ingediende Wob-verzoek af te wijzen. Daarmee zou de informatie geheim blijven. GBP verzocht om een schriftelijke uitleg aan de gemeenteraad waarom dit niet mogelijk is. Wethouder Hegger wilde echter geen uitleg op papier zetten voor de raad.

Geen uitleg over informatie Beusebos

Gemeentebelangen kan daardoor geen afweging maken of de argumenten van het college valide zijn. Daarom wil Buskoop het Wob-verzoek niet direct afwijzen: “Het college wil de raad niet met redenen omkleed toelichten welke gedeelten cruciale geheime informatie zijn. Dan kunnen wij de argumenten ook niet afwegen. Het Wob-verzoek wijzen we dan ook niet af.”

Gemeentebelangen blijft zich inzetten om de informatie zo snel mogelijk openbaar te maken, en blijft ook tegen bebouwing in het Beusebos.


Lees meer recente berichten:

  • Bijstandsgerechtigden Purmerend niet langer gekort door thuiswonend kind
    Op 30 juni nam de Purmerendse gemeenteraad een motie van GroenLinks, PvdA en Gemeentebelangen Purmerend betreffende de kostendelersnorm aan. Deze motie verzoekt het college om vanaf 1 juli mensen die onder de kostendelersnorm vallen doordat hun kind de leeftijd van 21 bereikt, niet langer te korten. Daarnaast verzoekt de raad…
    Lees meer
  • GBP & D66 bevragen college over aanvraag energietoeslag
    De fracties van Gemeentebelangen en D66 hebben gezamenlijk schriftelijke vragen aan het college gesteld over de aanvraag van de energietoeslag. Dit naar aanleiding van een artikel in het Noordhollands Dagblad waaruit blijkt dat de aanvraagprocedure in Purmerend veel ingewikkelder is dan in omliggende gemeenten. Ingewikkelde procedures Inwoners die recht hebben…
    Lees meer
close
Abonneer hier op onze nieuwsbrief, 1x per maand ons nieuws over Purmerend.