‘College is onbetrouwbaar, komt eigen afspraken niet na’

‘College is onbetrouwbaar, komt eigen afspraken niet na’

Het college is onbetrouwbaar en komt eigen afspraken uit het coalitieakkoord niet na. Dat stelt GBP-fractievoorzitter Bram Buskoop, naar aanleiding van collegeplannen voor extra woningen in de wijk Wheermolen-Oost.

In het coalitieakkoord is afgesproken dat bij elk (groot) woningbouwproject ten minste 30% van de nieuwe woningen sociale huurwoningen zijn. Dit akkoord is gesloten door Stadspartij, CDA, D66, PvdA en AOV. Het college houdt echter nu de optie open om dit percentage voor nieuwe woningen in Wheermolen-Oost te verlagen naar 20%.

Bram Buskoop, fractievoorzitter van Gemeentebelangen, is boos op het college. “Dit college toont hiermee aan onbetrouwbaar te zijn richting Purmerenders. In plaats van vasthouden aan principes en onderling gemaakte afspraken, komt de wethouder nu met de optie om minder sociale huurwoningen te bouwen dan eerder afgesproken. En dat is vooral jammer voor de tientallen gezinnen die hierdoor langer op een geschikte huurwoningen moeten wachten”, aldus Buskoop. Hij gaat er vanuit dat de (coalitie)fracties in de gemeenteraad zich wel aan het coalitieakkoord houden en de optie voor 10% minder sociale huurwoningen (concreet bijna 70 minder) direct verwerpen.

Ontwikkelingen in Wheermolen-Oost

De afspraken worden genegeerd bij nieuwe woningen in de wijk Wheermolen-Oost. Vernieuwing is noodzakelijk in de wijk. Er zullen twee dingen gebeuren. Enerzijds worden er bestaande woningen gerenoveerd of gesloopt en opnieuw gebouwd. Anderzijds worden ook woningen toegevoegd. Waar er nu bijna 400 woningen staan, worden dat er meer dan 1.000. En van die ruim 600 nieuwe, extra woningen, vindt het college het niet noodzakelijk dat 30% sociale huurwoningen is.

Buskoop: “De argumenten die het college geeft voor deze wijziging slaan kant noch wal. Er staan volgens het college te veel sociale huurwoningen in dit gebied. Maar het betreffende ‘gebied’ is volledig afhankelijk van waar je de grens trekt. Bovendien geldt dit argument niet als er in een wijk veel dure woningen staan. In dat geval worden géén extra sociale huurwoningen bijgebouwd, maar is 30% sociale woningbouw voldoende omdat dat de afspraak is.”

“Vervolgens probeert het college de verlaging goed te praten door te stellen dat alle te slopen sociale huurwoningen wel weer sociale huurwoning worden. Dat is natuurlijk totaal geen argument, omdat gewoon al vaststaat dat voor elke gesloopte sociale huurwoning er een terugkomt.” Buskoop wil dat het college deze optie dan ook intrekt en bij alle nieuwe extra woningen minstens 30% sociale huurwoningen bouwt.

College lost problemen niet op

Gemeentebelangen zal nooit instemmen met het verlagen van het percentage sociale huurwoningen van 30% naar 20%. Niet voor Wheermolen-Oost of waar dan ook. Het realiseren van extra betaalbare woningen heeft de hoogste prioriteit. In de ene wijk kan 40% sociale huurwoningen verstandig zijn en in andere wijken wellicht 60% of meer.

Kijkend naar projecten die het college sinds hun aantreden heeft gelanceerd, blijkt steeds weer dat de 30% geen hoge prioriteit heeft. De ene keer ‘waren er al [vage] afspraken, de andere keer is er weer iets anders waardoor minder sociale huurwoningen worden gebouwd. Het oplossen van de woningnood in onze stad vraagt om forse investeringen van onze gemeente, maar zijn enorm noodzakelijk. Waar het college niet wil doorpakken, zal Gemeentebelangen altijd kiezen om te investeren in woningen in onze stad.

“Purmerend verdient een college dat door het vuur wil gaan om de wooncrisis in onze stad op te lossen. In plaats daarvan hebben we een college die bij de eerste moeilijkheid opgeeft en oude, niet-werkende ‘oplossingen’ aangrijpt”

Bram Buskoop – fractievoorzitter Gemeentebelangen Purmerend

Lees hier meer over de standpunten van Gemeentebelangen over woningbouw in onze stad.


Oordeel zelf: teksten uit coalitieakkoord en uit voorstel voor woningbouw

Hierboven de afspraak uit het coalitieakkoord
Hierboven de plannen voor de wijk Wheermolen-Oost.

Lees meer recente berichten:

  • Purmerendse gemeenteraad verruimt armoederegelingen
    De gemeenteraad van Purmerend heeft donderdagavond een vernieuwd armoedebeleid vastgesteld. Fracties als GroenLinks, PvdA en GBP namen met wisselend succes het initiatief om het armoedebeleid nog ruimhartiger vorm te geven. Een voorstel dat de bestaande armoederegelingen voor meer inwoners toegankelijk zou maken, strandde echter door de tegenstem van onder andere … Lees meer
  • Hulp gemeente bij toewijzing aanleunwoningen gestopt, GBP vraagt om uitleg
    Sinds augustus is de gemeente Purmerend definitief gestopt met het toewijzen van aanleunwoningen aan 75+ers. Inwoners die op zoek zijn naar een aanleunwoning moeten dat voortaan zelf regelen via Woonmatch. Dit nieuws heeft geleid tot verontruste reacties en zorgen onder de doelgroep. Wat GBP betreft zijn die zorgen terecht. Veel … Lees meer