Julianastraat wordt toch gerenoveerd

Julianastraat wordt toch gerenoveerd

De Julianastraat wordt toch gerenoveerd. Dat blijkt uit een voorstel van het college. Gemeentebelangen is blij dat de renovatie nu toch gebeurd. Eerder werd de renovatie nog uitgesteld.

Er zijn al jaren gesprekken over de renovatie tussen gemeente en bewoners van de Julianastraat. Het is tot nu toe nog niet tot een uitvoeringsplan gekomen. Dit komt door wat een college noemt een gebrek aan financiële middelen. Uiteraard is dit een politieke keuze en koos het college eerder om geld aan andere dingen uit te geven.

Nu heeft het college besloten de renovatie van de Julianastraat wel uit te voeren. Daar is Gemeentebelangen zeer bij mee. Dat we voorstander zijn van de renovatie en herinrichting gaven we al in eerdere vergaderingen aan. Zo zorgen we ervoor dat de straat veiliger en toegankelijker wordt. De gemeente plaatst ook direct ondergrondse containers, Gemeentebelangen is daar ook blij mee.

We hopen dat het college vaker en sneller met inbreng van inwoners buurten renoveert. Want, de Julianastraat is niet de enige straat waar renovatie nodig is. In verschillende wijken, zoals Overwhere-Zuid en de Purmer-Noord, is er bij bewoners behoefte aan renovatie en werken aan verkeersveiligheid. Wat Gemeentebelangen betreft handelt de gemeente proactief in deze gevallen en gaat uit eigen beweging met bewoners in gesprek.

Meer weten over onze standpunten? Kijk hier! Of lees meer over de beweging Gemeentebelangen.


Lees meer recente berichten:

  • Purmerendse gemeenteraad verruimt armoederegelingen
    De gemeenteraad van Purmerend heeft donderdagavond een vernieuwd armoedebeleid vastgesteld. Fracties als GroenLinks, PvdA en GBP namen met wisselend succes het initiatief om het armoedebeleid nog ruimhartiger vorm te geven. Een voorstel dat de bestaande armoederegelingen voor meer inwoners toegankelijk zou maken, strandde echter door de tegenstem van onder andere … Lees meer
  • Hulp gemeente bij toewijzing aanleunwoningen gestopt, GBP vraagt om uitleg
    Sinds augustus is de gemeente Purmerend definitief gestopt met het toewijzen van aanleunwoningen aan 75+ers. Inwoners die op zoek zijn naar een aanleunwoning moeten dat voortaan zelf regelen via Woonmatch. Dit nieuws heeft geleid tot verontruste reacties en zorgen onder de doelgroep. Wat GBP betreft zijn die zorgen terecht. Veel … Lees meer