Blog Jordi: ‘Een fobie voor directe democratie’

Blog Jordi: ‘Een fobie voor directe democratie’

Elke maand verschijnt er een blog van een van onze actieve leden, over een actueel onderwerp. Deze maand schrijft Jordi Albers een blog. Het gaat over het makkelijker maken voor inwoners om een referendum aan te vragen, en directe democratie in het algemeen.

Door: Jordi Albers, algemeen bestuurslid

Op 8 september van dit jaar bleek dat een grote meerderheid van de Tweede Kamer voorstander is van het correctief bindend referendum. Na een lange tijd van belangrijke ideologische discussies, is de meerderheid van de nationale volksvertegenwoordiging zich bewust geworden van het feit dat de Nederlandse burger meer verdient dan één keer stemmen per vier jaar. De Kamer realiseert zich eindelijk dat het parlement geen perfecte afspiegeling is van de wensen van de Nederlandse bevolking. Het referendum komt nationaal gezien dus langzamerhand weer tot leven, maar hoe zit dat in Purmerend?

Tijdens het kijken naar het referendumdebat in de Tweede Kamer, herinnerde ik mij een motie die partijgenoot Bram Buskoop indiende op 25 juni van dit jaar. De betreffende motie riep het college op om de referendumverordening te ‘digitaliseren’, zodat Purmerenders voortaan via het internet een referendumverzoek kunnen ondertekenen. Wel zo praktisch in dit digitale tijdperk. Hieronder de motie (tekst loopt door onder afbeelding).

Daar dacht een groot deel van de gemeenteraad helaas anders over. Volgens verschillende partijen zou het online kunnen ondertekenen van een referendumverzoek onder andere leiden tot het te vaak houden van referenda. De drempel zou namelijk lager komen te liggen als men ook online een handtekening onder een verzoek kan zetten. Overigens digitaliseren steeds meer gemeenten en provincies de mogelijkheid om een referendum aan te vragen. Dit heeft niet geleid tot vele referenda.

De raadsleden die tegen ons voorstel waren impliceren door het gebruik van dat argument eigenlijk dat burgers het vaak niet met hen eens zijn. Immers, er zullen alleen referenda door burgers worden aangevraagd als zij het in grote getalen niet eens zijn met de besluiten van de raad. Een referendum is echter niet nodig als er veel draagvlak voor een besluit bestaat. Het is daarom belangrijk dat raadsleden voor een zo groot mogelijk draagvlak zorgen, zodat het referendum eigenlijk een onnodig instrument wordt. Verschillende partijen – de tegenstanders van referenda – denken al dat zij genoeg draagvlak hebben voor hun besluiten, dus hoeven zij ook niet bang te zijn dat er vele referenda aangevraagd gaan worden.

Het is dus onduidelijk waarom partijen niet open staan voor deze ‘democratische update’. Waarschijnlijk is het de angst voor de mening van de burger. De lokale afdelingen van VVD en CDA maakten zelfs duidelijk de gehele Purmerendse referendumverordening te willen opheffen. Duidelijk is dat GBP een nogal andere visie heeft op de inrichting van onze democratie dan de VVD en het CDA. Maar, laatstgenoemde partijen geven tenminste een eerlijk antwoord op de vraag: meer of minder directe democratie in Purmerend. Andere partijen gaven dat antwoord helaas niet.

Onder andere de PvdA, Leefbaar Purmerend en GroenLinks willen namelijk dat de gehele referendumverordening eerst wordt geëvalueerd, voordat ze inhoudelijk over onze motie wilden praten. GroenLinks was zelfs vóór onze motie, maar wilde toch niet met de motie instemmen. Want, ook zij wilde per se eerst gaan evalueren. Dat is hoogst merkwaardig, aangezien de evaluatie door de raad gedaan moet worden en nog geen enkele partij de evaluatie op de agenda heeft gezet. Omdat partijen dus eerst wilden evalueren, trok GBP de motie op dat moment in.

Uiteraard is een evaluatie van de verordening een goed idee, maar de evaluatie afwachten kun je niet als argument gebruiken om tegen deze motie te zijn. De motie riep het college namelijk op om een wijziging van de verordening aan de raad voor te leggen, die dus prima bij de evaluatie meegenomen had kunnen wordenHet is wel bemoedigend om te zien dat D66, HvP en de PVV voor de motie wilden stemmen. Hopelijk kunnen we samen, met hopelijk nog meer partijen, de lokale democratie toegankelijker maken voor de Purmerender. Op naar de evaluatie!

Wij van GBP gaan voor directe democratie. Maar alleen met u steun kunnen wij dat realiseren. De partij is goed op weg: ons ledenbestand groeit gestaag & onze sociale media groeien hard. Doe ook mee, word lid! Of bekijk onze standpunten over democratie.


Lees meer recente berichten:

  • Bijstandsgerechtigden Purmerend niet langer gekort door thuiswonend kind
    Op 30 juni nam de Purmerendse gemeenteraad een motie van GroenLinks, PvdA en Gemeentebelangen Purmerend betreffende de kostendelersnorm aan. Deze motie verzoekt het college om vanaf 1 juli mensen die onder de kostendelersnorm vallen doordat hun kind de leeftijd van 21 bereikt, niet langer te korten. Daarnaast verzoekt de raad…
    Lees meer
  • GBP & D66 bevragen college over aanvraag energietoeslag
    De fracties van Gemeentebelangen en D66 hebben gezamenlijk schriftelijke vragen aan het college gesteld over de aanvraag van de energietoeslag. Dit naar aanleiding van een artikel in het Noordhollands Dagblad waaruit blijkt dat de aanvraagprocedure in Purmerend veel ingewikkelder is dan in omliggende gemeenten. Ingewikkelde procedures Inwoners die recht hebben…
    Lees meer
close
Abonneer hier op onze nieuwsbrief, 1x per maand ons nieuws over Purmerend.