Regelingen voor minimuminkomens in Purmerend

Regelingen voor minimuminkomens in Purmerend

De gemeente Purmerend heeft een veeltal aan regelingen waar mensen met een laag inkomen gebruik van kunnen maken. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat iedereen mee kan doen met de activiteiten en mogelijkheden die onze stad rijk is. Hier vindt u een kort overzicht van deze regelingen.

MeerDoen-regelingen

De grootste regeling in de gemeente Purmerend zijn de MeerDoen-regelingen. Dit is de benaming voor een veeltal aan hulp voor kinderen en volwassenen op tal van gebieden. Het gaat hierbij onder meer om:

 • Sportieve- en culturele activiteiten voor personen van 21 jaar en ouder.
 • Kindregelingen, voor kinderen t/m 18 jaar.
 • Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering.
 • Tegemoetkoming hoge zorgkosten (vergoeding wettelijk eigen risico).
 • Tegemoetkoming premie collectieve ziektekostenverzekering voor AOW-gerechtigden.
 • Jeugdfonds sport & cultuur.
 • Zwemdiploma A.
 • Peuteropvang.
 • Individuele inkomenstoeslag.
 • PC met printer en installatie voor middelbare scholieren tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen.
 • Bijzondere Bijstand.
 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen (incl. Hoogheemraadschap).

Als uw inkomen lager is dan uw bijstandsnorm, dan mag u 25 procent van uw inkomsten uit werk houden, met een maximum van € 221,- per maand (bedrag per 1 juli 2021). Dit noemen wij vrijlating. Dus: als u in een maand netto € 100,- verdient met werken, mag u € 25,- houden. U geeft altijd uw hele loon op. De gemeente berekent de vrijlating.

Kijk vooral eens op de website van de gemeente of bel met de gemeente op 0299 – 452 452 voor meer informatie over de MeerDoen-regelingen en de bijstandsregels.

Voedselbank

Als u niet rond kunt komen en daardoor onvoldoende voedsel kan kopen, kunt u zich aanmelden bij de Voedselbank. De Voedselbank biedt voedselpakketten aan voor wie zelf onvoldoende eten kan kopen. Kijk voor meer informatie op de website van de Voedselbank.

Studietoeslag

De individuele studietoeslag is er voor mensen met een arbeidshandicap, die niet in staat zijn het minimumloon te verdienen. De individuele studietoeslag krijgt u als financiële compensatie, omdat het moeilijk kan zijn om de studie te combineren met een bijbaan. De individuele studietoeslag bedraagt € 300,- per zes maanden en wordt per half jaar verstrekt.

Meer informatie op https://www.purmerend.nl/studietoeslag of bel met de gemeente op 0299 – 452 452.

Regeling voor kinderen

Heeft u een kind in het basisonderwijs? De school is dan verplicht om alle noodzakelijke leermiddelen te betalen. Ook bij reisjes en excursies die van de vrijwillige ouderbijdrage worden betaald, mag uw kind niet worden geweigerd als de bijdrage niet betaald kan worden. Hetzelfde geldt voor scholen in het voortgezet onderwijs.

Stichting Leergeld zet zich ervoor in om kinderen in armoede mee te kunnen laten doen op school en in de samenleving. Op hun website staat veel informatie over wat ze kunnen betekenen.

Het ANWB Fietsenplan is bedoeld om mensen die een oude fiets hebben deze aan de ANWB te laten doneren, zodat de ANWB deze fietsen weer onder kinderen kunnen weggeven die geen geld hebben voor een goede fiets. Meer informatie over dit initiatief op de website van de ANWB.

Toeslagen

De landelijke overheid heeft verschillende toeslagen in het leven geroepen om mensen met een laag inkomen te ondersteunen. Het gaat dan om de huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebondenbudget en kinderopvangtoeslag. Meer informatie over de toeslagen vindt u op www.toeslagen.nl.

Regeling tegemoetkoming arbeidsongeschikten

Eind september betaalt UWV de jaarlijkse Tegemoetkoming arbeidsongeschikten aan werknemers die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn. Zij ontvangen de jaarlijkse Tegemoetkoming arbeidsongeschikten van UWV als zij op 1 juli recht hebben op een WIA-, WAO-, Wajong- of WAZ-uitkering. Daarnaast moeten zij aan 1 van de volgende voorwaarden voldoen:

 1. De werknemer is 35% of meer arbeidsongeschikt.
 2. De werknemer heeft recht op hulp om werk te vinden of te behouden.

Het bedrag is een compensatie voor de extra kosten die de werknemer met een ziekte of handicap heeft. Het bedrag van de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten in 2020 is € 182,69 netto. Dit bedrag is vastgesteld door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Meer informatie op de website van het UWV.

Gespreid betalen eigen risico

Heeft u het eigen risico opgebruikt en moet u dit aan de zorgverzekeraar betalen? Vaak kunt u met de zorgverzekeraar een regeling treffen om dit in termijnen te betalen. Neem hiervoor contact op met uw zorgverzekeraar.

Heb ik ergens recht op?

Het Nibud heeft een rekentool ontwikkeld waarmee u kunt bekijken op welke verschillende regelingen u recht heeft. Deze tool is op hun website te vinden.

Vragen over deze of andere regelingen? Neem contact op met Katinka de Boer, ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting. E-mail: bck0309@gmail.com. Vragen aan Gemeentebelangen? Neem contact met ons op.

close
Abonneer hier op onze nieuwsbrief, 1x per maand ons nieuws over Purmerend.