Participatie

Participatie betekent veel voor Gemeentebelangen. Daarom laten we graag weten wat de mogelijkheden zijn. Lees hier meer over de mogelijkheden om te participeren in Purmerend.

Referendum

U kunt een referendum aanvragen in Purmerend. Dit is – helaas – een ingewikkeld proces. Het is niet zo dat u online een handtekeningenactie voor een referendum kunt starten. Hiervoor moeten een aantal honderd mensen fysiek naar het Stadhuis toe om een handtekening te zetten. Lees meer over het aanvragen van een referendum.

Burgerinitiatief

U kunt een burgerinitiatief indienen in Purmerend. U schrijft een (korte) notitie over een bepaald onderwerp, dat dan zal worden besproken tijdens een raadsvergadering van de gemeenteraad. Als u wilt, kunt u het initiatief zelf toelichten tijdens de vergadering. Lees meer over het indienen van een burgerinitiatief.

Contact met de raad en fracties

U kunt in contact komen met raadsleden in Purmerend. Dit kan op verschillende manieren:
* U kunt op dinsdagavond om 20:00 langskomen op het Stadhuis bij de verschillende fracties. Ook Gemeentebelangen is elke dinsdagavond aanwezig en altijd bereid om met inwoners in gesprek te gaan.
* U kunt ‘Gast in de raad’ zijn. Elke raadsvergadering worden enkele tientallen inwoners uitgenodigd om speciale gast te zijn in de gemeenteraad. Daarbij leert u meer over het werk van de raad en van raadsleden. Meer weten? Mail dan naar de griffie van de raad (griffie@purmerend.nl)
* U kunt bij ‘Praat met de raad’ aanwezig zijn. Hiermee krijgt u de kans om een bepaald onderwerp direct met raadsleden van alle partijen te bespreken. Lees meer over Praat met de raad.
* Bij onderwerpen die op een vergadering van een commissie staan kunt u inspreken. U kunt dan uitleggen wat u van een bepaald voorliggend voorstel vindt. Lees meer over inspreken bij de commissievergadering.

Petitie

U kunt een petitie starten in Purmerend. Dit kan bijvoorbeeld via www.petities.nl, maar er zijn ook andere platformen waarmee u een petitie kunt starten. De petitie en alle handtekeningen kunt u overhandigen aan de gemeenteraad.

Politiek actief

U kunt lid en actief worden bij een politieke partij in Purmerend. Bij veel partijen kunt u lid worden en actief uw mening laten horen over onderwerpen die u belangrijk vindt. Lees hier meer over het lidmaatschap van Gemeentebelangen.