Verkiezingen Purmerend 2021

Welkom op onze verkiezingspagina!

In november 2021 zijn de gemeenteraadsverkiezingen in Purmerend, vanwege de fusie met de gemeente Beemster. Op deze pagina vindt u alle informatie over de verkiezingen en de weg ernaartoe van onze beweging.

We zijn bezig met het schrijven van een verkiezingsprogramma en het maken van een lijst met kandidaten. Daarover vindt u meer op deze pagina!

De pagina wordt regelmatig geüpdate met nieuwe informatie. Houdt deze pagina dus goed in de gaten!

word lid

Waar wij voor staan

Gemeentebelangen schrijft niet een vastgeroest programma, maar baseert standpunten op basis van input van de inwoners van onze gemeente. Op dit moment zijn onze visie en standpunten samen te vatten in drie kernonderdelen:

Samen Wonen

Wij vinden dat iedereen in een betaalbare en goed onderhuoden woningen hoort te wonen. Daarom willen we fors investeren in goede woningen, mét een groene buurt.

Samen Werken

Wij staan ervoor dat iedereen een goed rond kan komen. Als gemeente moeten we mensen aan werk helpen of zelf in dienst nemen. Armoederegelingen zijn zo genereus mogelijk.

Samen Leven

Wij staan voor een samenleving met aandacht voor elkaar. Waar naastenliefde, solidariteit en behulpzaamheid centraal staan. De overheid staat altijd in nauw contact met alle inwoners.

Hoe we aan de slag gaan met de verkiezingen

Bij Gemeentebelangen zijn de leden de baas en stellen zowel het verkiezingsprogramma als de kandiddatenlijst vast. Hier is meer informatie te vinden over deze belangrijke besluiten.

Verkiezingsprogramma

Elke partij schrijft voor de verkiezingen een verkiezingsprogramma. In het programma worden de standpunten opgenomen die de partij zegt te willen uitvoeren in de komende jaren. Maar lang niet altijd gebeurt dat. Programma’s met tientallen tot honderden pagina’s belanden al gauw in de prullenbak als er een coalitie gevormd moet worden.

Gemeentebelangen doet het anders. Allereerst stappen we naar onze inwoners toe om te vragen welke dingen zij belangrijk vinden om in Purmerend te realiseren. Op basis van die input stellen wij ook een programma vast, maar we doen dit vooral op hoofdlijnen. En daarnaast zijn we geen voorstander om na de verkiezingen uitgebreide coalitieprogramma’s te schrijven waar partijen zich vier jaar lang krampachtig aan moeten vasthouden. Dat is niet hoe de parlementaire democratie is bedoeld. We willen ruimte voor eigen initiatief vanuit partijen en daar past een coalitieakkoord op hoofdlijnen het beste bij. Daar is de democratie ook het meest bij gebaat.

Heeft u een idee voor ons verkiezingsprogramma? Daarvoor hebebn we de GBP Ideeënbus! Lever uw idee of standpunt aan, en we gaan ermee aan de slag. En als u wilt kunnen we contact met u opnemen wat we ermee hebben gedaan.

Ga naar de GBP Ideeënbus!

Kandidatenlijst

Naast een verkiezingsprogramma moet elke partij natuurlijk een lijst hebben met mensen die de komende vier jaar als raadslid in de gemeente voor de partij actief willen zijn. En vaak zijn het dezelfde mensen die acht jaar, twaalf jaar of langer zelfs op dezelfde positie zitten. Zo werken wij niet.

Bij Gemeentebelangen zijn we altijd op zoek naar mensen die creatieve, vernieuwende ideeën hebben om Purmerend mooier te maken. We staan altijd open voor ieders denkproces en mening. En, we willen ervoor zorgen dat er om de zoveel tijd ook in posities vernieuwing is binnen onze vereniging. Dat is niet alleen goed voor GBP zelf, maar ook voor onze lokale democratie.

Wilt u zich samen met Gemeentebelangen inzetten voor een mooier Purmerend? Dat kan! Niet alleen als raadslid, maar dat kan ook als iemand die vrijblijvend met ons meedenkt, als bestuurslid, fractieadviseur of specialist op uw gebied! Wie u ook bent: laten we vooral in contact komen. Interesse?

Neem contact met ons op!

Het laatste nieuws

Blog Bram: ‘Ongewenste reclame gewenst?’

Waarom hebben we nog ongewenste reclame via de brievenbus? Per e-mail en per telefoon is dit inmiddels verboden. Lees hier meer.

Read more

Grote zorgen over verkeer Wagenweggebied

Gemeentebelangen Purmerend heeft veel zorgen over de verkeersveiligheid en doorstroming van het Wagenweggebied. Zeker nu dat er honderden woningen worden toegevoegd in dit gebied.

Read more

Fractievoorzitter Bram Buskoop: ‘Aanpakken van scheefgroei’

Maandag 17 mei waren de algemene beschouwingen voor de Kadernota van 2022. In deze beschouwingen lichten de fractievoorzitters van de politieke partijen in de gemeenteraad hun visie op Purmerend toe. GBP-fractievoorzitter stond stil bij de scheefgroei in onze gemeente. Hieronder is zijn betoog te lezen.

Read more
close
Abonneer hier op onze nieuwsbrief, 1x per maand ons nieuws over Purmerend.