Verkiezingen Purmerend 2021

Welkom op onze verkiezingspagina!

In november 2021 zijn de gemeenteraadsverkiezingen in Purmerend, vanwege de fusie met de gemeente Beemster. Op deze pagina vindt u alle informatie over de verkiezingen en de weg ernaartoe van onze beweging.

We zijn bezig met het schrijven van een verkiezingsprogramma en het maken van een lijst met kandidaten. Daarover vindt u meer op deze pagina!

De pagina wordt regelmatig geüpdate met nieuwe informatie. Houdt deze pagina dus goed in de gaten!

word lid

Waar wij voor staan

Gemeentebelangen schrijft niet een vastgeroest programma, maar baseert standpunten op basis van input van de inwoners van onze gemeente. Op dit moment zijn onze visie en standpunten samen te vatten in drie kernonderdelen:

Samen Wonen

Wij vinden dat iedereen in een betaalbare en goed onderhuoden woningen hoort te wonen. Daarom willen we fors investeren in goede woningen, mét een groene buurt.

Samen Werken

Wij staan ervoor dat iedereen een goed rond kan komen. Als gemeente moeten we mensen aan werk helpen of zelf in dienst nemen. Armoederegelingen zijn zo genereus mogelijk.

Samen Leven

Wij staan voor een samenleving met aandacht voor elkaar. Waar naastenliefde, solidariteit en behulpzaamheid centraal staan. De overheid staat altijd in nauw contact met alle inwoners.

Hoe we aan de slag gaan met de verkiezingen

Bij Gemeentebelangen zijn de leden de baas en stellen zowel het verkiezingsprogramma als de kandiddatenlijst vast. Hier is meer informatie te vinden over deze belangrijke besluiten.

Verkiezingsprogramma

Elke partij schrijft voor de verkiezingen een verkiezingsprogramma. In het programma worden de standpunten opgenomen die de partij zegt te willen uitvoeren in de komende jaren. Maar lang niet altijd gebeurt dat. Programma’s met tientallen tot honderden pagina’s belanden al gauw in de prullenbak als er een coalitie gevormd moet worden.

Gemeentebelangen doet het anders. Allereerst stappen we naar onze inwoners toe om te vragen welke dingen zij belangrijk vinden om in Purmerend te realiseren. Op basis van die input stellen wij ook een programma vast, maar we doen dit vooral op hoofdlijnen. En daarnaast zijn we geen voorstander om na de verkiezingen uitgebreide coalitieprogramma’s te schrijven waar partijen zich vier jaar lang krampachtig aan moeten vasthouden. Dat is niet hoe de parlementaire democratie is bedoeld. We willen ruimte voor eigen initiatief vanuit partijen en daar past een coalitieakkoord op hoofdlijnen het beste bij. Daar is de democratie ook het meest bij gebaat.

Heeft u een idee voor ons verkiezingsprogramma? Daarvoor hebebn we de GBP Ideeënbus! Lever uw idee of standpunt aan, en we gaan ermee aan de slag. En als u wilt kunnen we contact met u opnemen wat we ermee hebben gedaan.

Ga naar de GBP Ideeënbus!

Kandidatenlijst

Gemeentebelangen is in de laatste fase met het vaststellen van de kandidatenlijst. Binnnekort zal de algemene ledenvergadering praten en besluiten over de voorgestelde kandidaten.

Wilt u zich samen met Gemeentebelangen inzetten voor een mooier Purmerend? Dat kan! Niet alleen als raadslid, maar dat kan ook als iemand die vrijblijvend met ons meedenkt, als bestuurslid, fractieadviseur of specialist op uw gebied! Wie u ook bent: laten we vooral in contact komen. Interesse?

Neem contact met ons op!

Het laatste nieuws

‘Hotel vlakbij binnenstad, niet in Beusebos’

Gemeentebelangen Purmerend ziet graag de komst van een hotel naar Purmerend. Maar, daar hoeven we geen bos voor te kappen. In plaats van de Beusebos kiezen we voor een hotel in het nieuw te ontwikkelen Waterlandkwartier. Dat wordt een bruisende nieuwe wijk naast de binnenstad waar een hotel prachtig past. Lees hier het betoog van GBP-fractievoorzitter Bram Buskoop.

Read more

Regelingen voor minimuminkomens in Purmerend

De gemeente Purmerend heeft een veeltal aan regelingen waar mensen met een laag inkomen gebruik van kunnen maken. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat iedereen mee kan doen met de activiteiten en mogelijkheden die onze stad rijk is. Hier vindt u een kort overzicht van deze regelingen.

Read more

GBP en Stadspartij: ‘Grens binnenstedelijke bouw bereikt’

Volgens Gemeentebelangen Purmerend en de Stadspartij is het einde van de mogelijkheden om binnenstedelijk te bouwen in zicht. Na de binnenwijkse ontwikkellocaties, het Stationsgebied, het Wagenweggebied, Kop West en de transformatie bij De Koog beginnen de nadelen van nóg meer bouwen groter te worden dan de nadelen.

Read more
close
Abonneer hier op onze nieuwsbrief, 1x per maand ons nieuws over Purmerend.