Veelgestelde vragen

Lees hier de meestgestelde vragen

Lees hier alle veelgestelde vragen! Zelf een vraag? Laat het ons weten op info@gbpurmerend.nl!

1. Welk type woningen wil Gemeentebelangen bouwen? Alleen sociale huur?
Nee, partijen die de vooral dure koopwoningen neerzetten (Leefbaar Purmerend/VVD/AOV) zeggen graag dat GBP alleen sociale huurwoningen wil bouwen. Gemeentebelangen wil die woningen bouwen waar de meeste behoefte naar is. Er is een grote behoefte aan sociale huurwoningen, maar ook aan betaalbare koopwoningen. Zo bouwen we voor álle Purmerenders, en niet alleen voor de happy few die een woning van 500.000 euro of meer kunnen betalen. Gemeentebelangen kiest daarom voor minstens 40% sociale huurwoningen (minstens 4.000), minstens 40% betaalbare middeldure huur- en koopwoningen (minstens 4.000) en maximaal 20% dure koopwoningen. Meer over onze woonstandpunten leest u hier.

2. Wat voor partij/beweging is Gemeentebelangen?

Gemeentebelangen is een lokale democratische partij, of liever gezegd, beweging, in Purmerend. Van sommige lokale partijen in Purmerend kun je niet lid worden en dat vinden we jammer. Van ons wel. Juist daarom zijn we een partij van en voor Purmerenders die van onderop wordt opgebouwd. De Algemene Ledenvergadering, waar alle leden samenkomen, heeft het laatste woord binnen onze beweging. Niemand hoeft het volledig eens te zijn met al onze standpunten die we nu hebben, maar het streven naar meer democratische mogelijkheden voor inwoners en het oplossen van de wooncrisis zijn voor ons de belangrijkste uitgangspunten. Meer over het lidmaatschap vindt u hier.

3. Wat vindt Gemeentebelangen van biomassa?

Gemeentebelangen wil dat onze gemeente op het juiste tempo stappen zet om duurzamer te worden. Biomassa is niet duurzaam én heel duur en daarmee geen onderdeel van onze ideeën om Purmerend te verduurzamen. Zolang nog 30% van de opgewekte warmte ontsnapt via de oude buizen, voordat ze o.a. de huizen bereikt, en totaal onduidelijk is of de centrale op hout(snippers) gestookt wordt van niet daarvoor omgehakte bomen staan wij zeer kritisch, zelfs vooralsnog negatief, tegenover een tweede biomassacentrale. Het feit dat je als je een boom verstookt je twee keer zoveel uitstoot als bij gas stoken en zelfs D66 en de ChristenUnie kritiek hebben op biomassa als duurzame energiebron maakt onze reserve er niet kleiner op. Dus vooralsnog Nee tegen een tweede biomassacentrale.
Hoe wel? Door op alle daken zonnepanelen te leggen, de lagere inkomens in onze gemeente te stimuleren maatregelen te nemen en vooral door het beperken van het energieverbruik door isolatie. Meer over onze standpunten over milieu leest u hier.

4. Hoe is Gemeentebelangen ontstaan?

In april van 2019 ontstond Gemeentebelangen na het uiteenvallen van de lokale SP in Purmerend. Gemeentebelangen heeft inmiddels leden, vrienden en abonnees van alle politieke richtingen en staat voor een Purmerend met fors meer betaalbare woningen en forse verbeteringen in onze lokale democratie. Met een bestuur van vier, een fractie van drie en een ledenbasis staan we klaar voor onze inwoners.

5. Waarom wil Gemeentebelangen de democratie vernieuwen?

Volgens ons is democratie meer dan eens in de vier jaar stemmen op een partij die je verder eigenlijk niet kent. En waar vervolgens een partij andere dingen doet dan ze in het verkiezingsprogramma hebben beloofd. Minder dan 50% van onze inwoners stemt, wat betekent dat de gemeenteraad net de helft van de inwoners vertegenwoordigd. De andere helft is afgehaakt doordat ze nauwelijks mee kunnen praten, partijen beloftes breken en ze zien dat de democratie er niet voor hen is. Dat moeten we doorbreken. Democratie betekent voor ons dat inwoners van een gemeente controle hebben over hún gemeenschap en hún gemeente. Daarom leggen we die controle en bevoegdheden graag zo dicht mogelijk bij inwoners neer. Deels kan dat al: inwoners kunnen inspreken, zienswijzen indienen en zoals onze Grondwet gelukkig toestaat: demonstreren. Maar directe invloed op besluiten hebben inwoners nooit. Veel partijen vinden dat inwoners helemaal niet in staat zijn zelf besluiten te nemen. Gemeentebelangen vindt dat inwoners goed zelf besluiten kunnen nemen, als inwoners heldere keuzes worden voorgelegd en de mogelijkheid krijgen om voordat besluiten worden genomen mee te praten.

6. Wat betekent dat democratie vernieuwen dan concreet?

Het zal lang, heel lang duren voordat de politiek en de democratie het vertrouwen van inwoners kan herwinnen. Daarom moet er een goed plan komen wat aangeeft wanneer we welke bevoegdheden aan inwoners overdragen. Wat ons betreft houden we jaarlijks referenda over belangrijke onderwerpen in onze stad. Zo hebben inwoners het gevoel écht mee te kunnen beslissen en worden politieke partijen gedwongen om ook ná verkiezingen campagne te voeren. Normaal zie je ze niet zoveel na de verkiezingen.

Abonneer hier op onze nieuwsbrief, 1x per maand ons nieuws over Purmerend.