Over GBP

Over onze beweging

Op deze pagina leest u alle belangrijke informatie over onze vereniging. Allereerst de geschiedenis van onze beweging en hoeveel mensen we weten te bereiken.

Ook over onze organisatie, waaronder procedures en belangrijke documenten, leest u hier. Onderaan vindt u meer over onze visie op Purmerend en politiek!

Bij vragen over wat er op deze pagina staat, laat het ons vooral weten. We komen altijd graag in contact met onze inwoners.

Vragen? Neem contact op!

2019: Het begin van de beweging

In april 2019 startte Gemeentebelangen. Met twee zetels in de gemeenteraad een factor in de Purmerendse politiek. Met een programma waar veelvuldig met inwoners over is gesproken en steun voor is onder de Purmerendse bevolking. Vier Purmerenders vormen sinds oktober 2019 het bestuur en gaan op zoek naar uitbreiding tot een echte Purmerendse partij.

Meer over onze mensen

2020: Uitbreiding van de beweging

In 2020 gaat Gemeentebelangen gestaag verder met de uitbouw van de organisatie en het uitwerken van ideeën. Inmiddels zijn er vele sociale mediakanalen waarop inwoners ons kunnen bereiken en waar we graag laten zien wat we doen. We hebben inmiddels meer dan 10 leden en zijn de actiefste partij van Purmerend. Tijd voor meer!

Word ook lid!

Ons bereik is groot, onze idealen groter

Gemeentebelangen zet in op contact met onze inwoners. Via leden, sociale media en door langs de deur te gaan.
Met resultaat.

Leden, vrienden en abonnees

volgers op sociale media

bereikte mensen per maand

Een democratische beweging met leden

Gemeentebelangen Purmerend is een democratisch georganiseerde partij. De leden zijn bij ons de baas en stellen de belangrijkste ideeën vast. Het bestuur wordt gekozen door de leden en voert de plannen uit

Beleidsplannen

Elke vijf jaar stelt Gemeentebelangen een nieuw beleidsplan vast, dat elk jaar kan worden herzien.

Download hier het beleidsplan van 2020

Jaarverslagen

Elk jaar stelt Gemeentebelangen een (financieel) jaarverslag op, wat goed wordt gekeurd door de leden.

Download hier het jaarverslag van 2020

Officiële documenten

Gemeentebelangen kent twee belangrijke documenten die de structuur van de organisatie vastleggen: de statuten en het huishoudelijk reglement. Beide worden vastgesteld door de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV).

De reglementen bevatten de basisafspraken over taken van het bestuur, rechten van de leden en doelstellingan van de beweging. Daarnaast kan de ALV nog andere documenten en regels vaststellen voor de vereniging, zoals een afdrachtregeling voor raadsleden.

Download hier ons huishoudelijk reglement
Download hier onze statuten

Gegevens organisatie

Officiële naam: Gemeentebelangen Purmerend
KvK-nummer: 74535374
RSIN: 859939297
IBAN: NL 31 TRIO 0379 6323 57

Gemeentebelangen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat donaties aan onze vereniging opgegeven kunnen worden bij de Belastingsdienst als gift.

Onze visie op Purmerend

We kiezen voor een samenleving met aandacht voor elkaar. Waar principes als naastenliefde, solidariteit en barmhartigheid de basis zijn. Daarom kiezen we ervoor om fors meer betaalbare woningen te bouwen, armoede te bestrijden en te investeren in een lagere energierekening. Om niemand in de steek te laten, maar ook ruimte te geven aan de samenleving en vooral te helpen waar nodig. Samen maken we Purmerend. Lees ook vooral meer over onze idealen bij ‘Standpunten’.

Ga naar Standpunten

Onze visie op politiek

Voor hoogopgeleiden en mensen die wel weten hoe het wereldje werkt is het makkelijk om invloed uit te oefenen. Lijntjes zijn kort, er zitten kennissen in de gemeentepolitiek of via andere wegen kan een kleine groep inwoners hun mening geven. Dat is ook belangrijk, maar voor een groot deel van onze inwoners is gemeentepolitiek weinig meer dan een ver-van-mijn-bed-show. Dat willen we aanpakken. Daarom willen we onze stad verregaand democratiseren, inwoners écht meer invloed geven en Purmerenders met elkaar verbinden. Daarom willen we ook geen vastgetimmerd coalitieakkoord waar vier jaar lang alles al wordt vastgelegd, maar échte discussie en échte politiek.

Doe met ons mee!

Algemene beschouwingen 2019

Bekijk hier onze algemene beschouwingen van 2019 terug – uitgesproken door GBP-fractievoorzitter Bram Buskoop.

Het laatste nieuws

GBP: ‘Geef gebruikers zeggenschap over Stadsverwarming’

Gemeentebelangen Purmerend hoort al langere tijd van inwoners dat er problemen zijn met de service en kosten van de Stadsverwarming Purmerend. De afgelopen maanden hebben onze leden na gesprekken met[…]

Read more

Identiteit en voorzieningen Beemster na fusie behouden

Foto: Fotobeeldbank Historisch Genootschap Beemster Enige lokale partij tegen fusies Gemeentebelangen was als enige Purmerendse lokale partij tegenstander van de fusie van de Beemster met Purmerend. Daarnaast wilden we eerst[…]

Read more
Verkiezingsprogramma voorblad

Gemeentebelangen presenteert radicaal vernieuwend verkiezingsprogramma

Gemeentebelangen Purmerend heeft zaterdag 16 oktober zijn verkiezingsprogramma gepresenteerd. De lokale beweging zet in op fors meer betaalbare woningen, het organiseren van referenda en het helpen van lagere en middeninkomens bij de energietransitie. Het hele verkiezingsprogramma is hier te vinden.

Read more
close
Abonneer hier op onze nieuwsbrief, 1x per maand ons nieuws over Purmerend.