Gemeenteraad

De gemeenteraad is het meest belangrijke orgaan in de gemeente Purmerend. Over veel zaken die voor de stad relevant zijn beslist de gemeenteraad.

Zeggenschap van de gemeenteraad

Er zijn een aantal onderwerpen die een zogeheten ‘collegebevoegdheid’ zijn, wat betekent dat niet de gekozen gemeenteraad, maar het college van burgemeester en wethouders daar besluiten over mag nemen. De meeste keuzes die worden gemaakt moeten echter ter instemming worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Waarover besluit die gemeenteraad eigenlijk allemaal? Goede vraag! Een overzicht:

  1. Wonen. Dit wordt uiteengezet in zogeheten ‘bestemmingsplannen’, waarin keuzes worden gemaakt voor wat er met de grond in Purmerend moet gebeuren. Vaak wordt gekozen voor woningbouw en dus besluit de gemeenteraad welke woningen op welke plek komen.
  2. Democratie. Als gemeente kunnen we bepalen welke middelen inwoners hebben om mee te doen in onze stad aan besluiten die worden genomen. Lees hierover ook meer op onze pagina Participatie.
  3. Zorg. Steeds meer zorgtaken komen op het bordje van de gemeente. Dat is niet altijd even makkelijk, omdat er ook wordt bezuinigd vanuit de landelijke overheid. De gemeenteraad heeft hier dus ook veel keuzes te maken.
  4. Verkeer. Wegen binnen onze stad, maar ook fietspaden, trottoirs en deels openbaar vervoer, zijn een taak van de gemeente(raad).
  5. Samenleving. Uiteindelijk is het de gemeenteraad die keuzes maakt voor onze samenleving en hoe deze eruit moet komen te zien. Meer economische vrijheid, of meer onderlinge samenhang? Meer rust, of meer drukte? Uiteindelijk zijn het vragen waar ook de gemeenteraad naar kijkt.
  6. Milieu. Een steeds belangrijker wordend thema voor de gemeenteraad. Duurzaamheid wordt gestimuleerd, maar hoe en voor wie? Dit zijn vragen waar raadsleden over nadenken en over stemmen.
  7. Jongeren. Beleid over wat goed is voor jongeren wordt door de gemeente gemaakt.
  8. Cultuur. Veel van onze culturele instellingen kunnen niet overeind blijven zonder gemeentelijke hulp. Bijvoorbeeld Poppodium P3, maar ook Theater de Purmaryn en andere, kleinere, culturele instellingen zouden niet bestaan zonder de goedkeuring van de gemeenteraad.
  9. Veiligheid. Niet de politie, maar handhaving valt onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Hoeveel handhavers en de prioriteit van handhavers worden goedgekeurd door de gemeenteraad.
  10. Economie. Het is het college en daarmee de gemeenteraad die in kan zetten op meer werkgelegenheid in onze stad. Zo gaat de raad ook over de tarieven voor de onroerendezaakbelasting en precariobelasting. Lees ook meer over belastingen in het Belastingmagazine.

Zetelverdeling

De gemeenteraad bestaat uit 37 raadsleden. Deze zijn onderverdeeld onder 12 verschillende partijen. De partijen die schuingedrukt zijn maken tevens deel uit van de ‘coalitie’. Dat zijn partijen die een meerderheid aan zetels hebben in de gemeenteraad en dus het beleid van de stad bepalen.

PartijZetels
Stadspartij Purmerend6
D664
CDA4
GroenLinks4
VVD4
Leefbaar Purmerend3
Ouderenpartij AOV Purmerend3
PvdA3
Gemeentebelangen Purmerend2
Hart van Purmerend2
SP1
PVV1