Milieu

Home - Standpunten - Milieu

Milieu

Onze kern: Duurzaamheid is niet voor een kleine elite maar voor alle Purmerenders. Lagere energielasten en een groenere omgeving is waar we voor kiezen.

1 Een lagere energierekening voor alle Purmerenders door het isoleren van woningen en inzetten op groene energie.

2 Buurtbewoners ondersteunen als er ideeën zijn voor het inrichten van openbaar groen in hun buurt.

3 In stand houden van het Beusebos en juist bijplanten van extra groen in Purmerendse buurten.

4 Nooit dieren afschieten, ook niet als zij overlast veroorzaken, maar zoeken naar diervriendelijke methodes.

5 Niet standaard ongeadresseerd reclamedrukwerk in de bus maar alleen als daar bewust voor gekozen wordt.

6 Geen verspilling van belastinggeld aan dure duurzaamheidsevenementen en andere hobby’s van de duurzaamheidselite.

7 Zonnepanelen op alle door de gemeente beheerde gebouwen en stimuleren van het plaatsen op private daken.

8 Tegengaan van luchtvervuiling in onze stad door aanleggen van groen, inzetten op elektrisch vervoer en betere doorstroming van verkeer.

9 Geen grond in Purmerend voor zonnepanelen of windmolens, maar gebruiken voor groen en woningen.

10 Realiseren van meer oplaadpunten voor elektrische auto’s en plaatsen voor deelauto’s.

Terug naar StandpuntenVolgende: JongerenMet ons eens? Steun ons!
Abonneer hier op onze nieuwsbrief, 1x per maand ons nieuws over Purmerend.