Verkeer

Home - Standpunten - Verkeer

Verkeer

Onze kern: De doorstroming moet beter, openbaar vervoer toegankelijker en voldoende parkeerplaatsen blijven voor bezoekers van de binnenstad.

1 Gratis openbaar vervoer voor gepensioneerden om eenzaamheid in deze groep tegen te gaan.

2 Middels één of meerdere bussen de Purmerendse wijken met elkaar en met het centrum verbinden.

3 Stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer, fiets en wandelen om naar de binnenstad te komen.

4 Laten verdwijnen van straatparkeren in de binnenstad om zo te zorgen voor meer ruimte voor groen, fietsen en wandelen.

5 Geen verhoging van parkeertarieven in Purmerend en zorgen voor voldoende plaatsen in overdekte parkeergarages.

6 Inzetten op het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Purmerend om het autoverkeer te verminderen en files te bestrijden.

7 Parkeergarages realiseren aan de randen van de stad in plaats van parkeren middenin de vastlopende binnenstad.

8 In overleg met buurtbewoners straatmeubilair in de buurt aanpassen, zoals snelheidsbeperkingen met bloembakken en verkeersdrempels.

9 Ondertunneling van de weg bij Station Overwhere, zodat verkeer en daarmee ook vooral hulpdiensten sneller door kan rijden.

10 Aan het licht houden van routes van en naar scholen en het oplossen van (mogelijk) gevaarlijke situaties.

Terug naar StandpuntenVolgende: SamenlevingMet ons eens? Steun ons!
Abonneer hier op onze nieuwsbrief, 1x per maand ons nieuws over Purmerend.