‘Zonder referendum geen fusie’

‘Zonder referendum geen fusie’

Gemeentebelangen Purmerend ziet een referendum als middel om inwoners te bevragen over onderwerpen die spelen en enorm belangrijk zijn voor de toekomst van de stad. Daarom wil GBP een referendum over de fusie met de Beemster. Zonder referendum geen fusie.

Door het houden van een referendum kunnen alle voor- en nadelen van een fusie aan bod komen en kunnen inwoners afwegen of het wel of niet wenselijk is dit voort te zetten. Tot nu toe blijken alleen de voordelen (welke dat ook zijn) aan bod komen en te weinig de nadelen. Deze nadelen kwamen aan bod bij een onderzoek van een hoogleraar van de Rijksuniversiteit Groningen, begin dit jaar.

Een van de belangrijkste bezwaren is dat er na een fusie vaak een veel lagere opkomst is bij gemeenteraadsverkiezingen. Ook wordt er door fusies niet meer of beter samengewerkt en biedt het geen schaalvoordelen. Genoeg reden om de nadelen eens tegen het licht te houden. Door alle raadsleden en ambtenaren is hard gewerkt aan de fusie, maar deze nadelen en het betrekken van inwoners met de vraag ‘wilt u deze fusie wel?’ is niet gebeurd. Dit vragend aan de Stadspartij, kwam helaas het antwoord dat ze niet in wilden gaan op de nadelen van de fusie.

Als de fusie er toch moet komen, zijn er een aantal uitgangspunten wat Gemeentebelangen betreft: (1) er mogen geen lastenverzwaringen komen voor Purmerenders, (2) er komen niet meer wethouders bij en (3) dus een referendum onder onze inwoners.

Een verrassende wending kwam bij de SP vandaan. De partij stelt voor de fusie te zijn, terwijl in het verkiezingsprogramma letterlijk staat: ‘We zorgen dat Purmerend een zelfstandige gemeente blijft. We willen democratie en bestuur zo dicht mogelijk bij de mensen houden en dat gaat niet met een fusie.’

Gemeentebelangen kiest voor directe democratie en participatie van inwoners. Lees hier meer over hoe we democratie in Purmerend bevorderen.


Lees meer recente berichten:

  • GBP verzoekt college om draagvlakonderzoek deelmobiliteit
    De commissie Ruimte vergaderde donderdagavond 23 maart over het Kwaliteitsplan en het Mobiliteitsprogramma van Eisen voor het Waterlandkwartier. Gemeentebelangen beperkte zich bij de bespreking vooral tot het onderwerp Deelmobiliteit. In het Waterlandkwartier wordt van toekomstige bewoners namelijk verwacht dat hun autobezit afneemt. Inwoners kunnen in plaats van hun eigen auto…
    Lees meer
  • GBP presents: hoe word je actief in de lokale politiek?
    Gemeentebelangen Purmerend organiseert op 14 maart van 19:00 tot uiterlijk 21:00 een online bijeenkomst voor inwoners van de gemeente Purmerend waarin wordt uitgelegd hoe Purmerenders politiek actief kunnen worden. Ook wordt er verteld hoe het werk van een raadslid eruit ziet en hoe de gemeenteraad werkt. Daarnaast is er ruim…
    Lees meer
Abonneer hier op onze nieuwsbrief, 1x per maand ons nieuws over Purmerend.