Democratie

Democratie

Onze kern: Meer directe invloed van Purmerenders op wat er gebeurt in onze stad door referenda en digitale middelen. Referenda zijn volksraadplegingen waar een vraag wordt voorgelegd aan de inwoners. 

1 Referenda regelmatig houden om de mening van Purmerenders over belangrijke onderwerpen te weten te komen.

2 Purmerend zelfstandig houden en dus niet fuseren met andere gemeenten als inwoners dit niet wensen.

3 Instellen van een Purmerendse Jongerenraad zodat jongeren veel meer betrokken worden bij de samenleving en lokale politiek.

4 Meer inzetten op de ondersteuning van buurtinitiatieven die bewoners bij elkaar brengen.

5 Vanuit de gemeente organiseren van themabijeenkomsten over relevante onderwerpen in de stad.

6 Bevorderen van e-democracy en op andere manieren inwoners eenvoudig hun mening laten geven over actuele onderwerpen.

7 Jaarlijkse peilen middels een enquête onder alle inwoners over genomen en mogelijk te nemen besluiten van de gemeente.

8 Actief aanmoedigen van het gebruik maken van stemrecht voor alle verkiezingen en referenda.

9 Samen met inwoners (woon)plannen voor de buurt bedenken in plaats van vooraf ingevulde tekeningen presenteren.

10 In samenspraak met onze inwoners vaststellen van Purmerendse waarden en deze bij al het nieuwe beleid toetsen.

11 Het moet mogelijk worden om via het internet referenda te kunnen aanvragen. Nu kan dat alleen nog in het gemeentehuis.

Terug naar StandpuntenVolgende: ZorgMet ons eens Steun ons!
Abonneer hier op onze nieuwsbrief, 1x per maand ons nieuws over Purmerend.