Identiteit en voorzieningen Beemster na fusie behouden

Identiteit en voorzieningen Beemster na fusie behouden

Foto: Fotobeeldbank Historisch Genootschap Beemster

Enige lokale partij tegen fusies

Gemeentebelangen was als enige Purmerendse lokale partij tegenstander van de fusie van de Beemster met Purmerend. Daarnaast wilden we eerst een referendum over dit belangrijke onderwerp, omdat een fusie grote gevolgen kan hebben voor inwoners. Belastingen gaan vaak omhoog, de sociale samenhang kan afnemen en het gemeentebestuur komt letterlijk en figuurlijk verder van mensen af te staan. Deze nadelige gevolgen van de fusie zijn echter nooit serieus overwogen. Dat vindt Gemeentebelangen jammer. Als Beemsterlingen dat willen, vinden we dat er alsnog een referendum over dit onderwerp moet worden gehouden. En in ieder geval mogen er geen nieuwe fusies plaatsvinden.

Nu de fusie met Purmerend rond is, wil Gemeentebelangen zich hard maken voor wat de Beemster de Beemster maakt. Daarbij willen we dat de verbinding met Purmerend ook sterker wordt. Door het openbaar vervoer te verbeteren, sociale voorzieningen in de Beemster te behouden en in het gemeentebestuur de Beemster standaard op de politieke agenda te zetten. 

Wat Gemeentebelangen voor de Beemsterlingen wil betekenen:

•           Er komt wat ons betreft een stadsbus die de dorpen in de Beemster, de wijken in Purmerend en het centrum van de nieuwe gemeente met elkaar verbindt.

•           Na de verkiezingen komt er als het aan Gemeentebelangen ligt één wethouder die zich focust op de ontwikkelingen en problemen in de Beemster.

•           De sociale voorzieningen en identiteit van de Beemster mogen nooit lijden of verminderen onder de fusie.

•           De wooncrisis moet worden aangepakt, onder meer door fors meer betaalbare huur- en koopwoningen te bouwen en Purmerenders en Beemsterlingen zoveel mogelijk voorrang te geven op een sociale huurwoning.

•           Gemeentebelangen is voor het terugbrengen van meer directe verbindingen met Amsterdam-Centraal vanuit de Beemster, zoals uit vragenlijsten vaak blijkt dat de wens is van Beemsterlingen.

Foto: Fotobeeldbank Historisch Genootschap Beemster

GBP is een lokale beweging van en voor Purmerenders en Beemsterlingen. Dat houdt voor ons in dat we niet alleen vlak voor, maar ook juist na de verkiezingen met inwoners in gesprek gaan. We luisteren en komen met plannen op basis van wat inwoners ons vertellen. Daarbij willen we ook de lokale democratie vernieuwen, door als gemeente vaker zelf referenda te organiseren en met vragenlijsten de mening van onze inwoners te peilen.

Enthousiast geworden? Bekijk ons hele verkiezingsprogramma en onze kandidaten op www.gbpurmerend.nl! Op Facebook, Instagram en Twitter zijn we ook te vinden (@GBPurmerend) en we zijn bereikbaar via info@gbpurmerend.nl.

Foto: Fotobeeldbank Historisch Genootschap Beemster
De vlag van de Beemster
Abonneer hier op onze nieuwsbrief, 1x per maand ons nieuws over Purmerend.