Categorie: Nieuws

Bijeenkomst GBP over de visie op de Oostflank

Op 3 april gaat GBP graag in gesprek met inwoners en organisaties over de visie op de Oostflank. De bijeenkomst vindt plaats in de Purmerkerk vanaf 19:30 tot 21:30.

Minder bussen en geen extra treinen tijdens werkzaamheden A7: regioraadsleden komen in actie

Op 5 april start Rijkswaterstaat met de werkzaamheden om de brug over de A7 te versterken. Weggebruikers wordt geadviseerd de auto zoveel mogelijk te laten staan en in plaats daarvan met het OV te reizen. Onlangs kondigde busvervoerder EBS echter aan de dienstregeling tijdens de werkzaamheden aan de A7 verder af te schalen. Onbegrijpelijk, aldus…
Lees meer

GBP stelt vragen over conceptvisie Oostflank

Als het aan het college ligt, verrijzen er vanaf 2026 tot wel 5800 woningen op de locaties Purmer-Zuid Zuid en het golfbaanterrein. De ideeën voor grootschalige woningbouw op deze locaties bestaan al jaren en werden vaak naar achteren geschoven. In februari was het echter eindelijk zover: de conceptvisie voor de Oostflank werd gepubliceerd. Hoewel de…
Lees meer

Gemeente onderzoekt haalbaarheid bushalte de Keyser

GBP vindt het belangrijk dat alle wijken en dorpen in de gemeente Purmerend goed bereikbaar zijn. Op dit moment zijn sommige plekken echter minder goed bereikbaar dan gewenst, de Beemster in het bijzonder. Veel inwoners van de gemeente Beemster geven dan ook aan dat er behoefte is aan meer buslijnen en bushaltes. Reden genoeg voor…
Lees meer

€6,9 miljoen euro voor verbouwing P3: GBP stemt tegen

Gemeenten in Nederland naderen het financiële ravijn: een groot begrotingstekort staat voor de deur. Ook in Purmerend moeten er daarom keuzes worden gemaakt. Het maken van die keuzes is niet altijd leuk, maar is met het oog op de toekomst wel het meest verstandig. Gezonde gemeentefinanciën maken het mogelijk om ook in de toekomst de…
Lees meer

Raadslid Schaaij over de financiën van de gemeente Purmerend: ‘Ongeremd geld uitgeven verbaast mij’

Inkomsten en uitgaven De inkomsten van de Gemeente Purmerend bestaan voor ruim 70% uit bijdragen van de Rijksoverheid. Zonder deze bijdragen zou de gemeente niet kunnen functioneren en haar taken niet kunnen uitvoeren.Hoewel het Rijk dus grotendeels gaat over onze inkomsten als gemeente, gaat de gemeenteraad van Purmerend over de uitgaven. En de gemeenteraad van…
Lees meer

Hef geheimhouding op

Voorstel om geheimhouding documenten Stadsverwarming op te heffen

De afgelopen maanden heeft de gemeenteraad een aantal brieven ontvangen die een relatie hebben met de technische problemen bij de Stadsverwarming Purmerend (SVP). Het college van B&W heeft deze brieven geheim verklaard. In de raadsvergadering van donderdag 25 januari zal Frank Schaaij (GBP) voorstellen om de geheimhouding die is opgelegd op de informatie in de…
Lees meer