GBP: ‘Ontwikkelingen tegemoetkoming energierekening scherp blijven volgen’

GBP: ‘Ontwikkelingen tegemoetkoming energierekening scherp blijven volgen’

Donderdagavond kwam de gemeenteraad van Purmerend bijeen. Eén van de agendapunten betrof een motie van D66, Leefbaar Purmerend, VVD, PVV en Gemeentebelangen over de tegemoetkoming voor de stijgende energieprijzen.

Het kabinet heeft bekend gemaakt ongeveer 200 euro beschikbaar te stellen voor huishoudens met een laag inkomen. Dit in verband met de sterk gestegen energieprijzen, een stijging die onder andere klanten van de Stadsverwarming Purmerend ondervinden. Verschillende inwoners komen door deze stijging in financiële problemen. Om deze financiële problemen zoveel als mogelijk te voorkomen, dienden verschillende partijen op initiatief van D66 samen een motie in die tot doel heeft de grootste financiële nood weg te nemen.

De motie riep het college op om een voorschot van 100 euro op de door het kabinet toegezegde 200 euro uit te betalen aan bijstandsgerechtigde Purmerenders. Ook werd het college verzocht om de beschikbaarheid van deze tegemoetkoming te communiceren richting andere groepen in Purmerend die aanspraak kunnen maken op de regeling. Bij monde van wethouder Hegger (Stadspartij) kwam het college met de reactie waarin duidelijk werd dat er al snel een bestuurlijk overleg plaats zal vinden, waar richtlijnen waar het college mee kan werken duidelijk zullen worden. Dit was de indieners van de motie niet bekend aangezien dit niet eerder naar de raad was gecommuniceerd.

Door de initiatiefnemers van de motie is dan ook besloten de motie aan te houden tot de volgende raadsvergadering. Mocht de tegemoetkoming te lang op zich laten wachten, dan kan de raad het college alsnog verzoeken over te gaan tot uitbetaling van het voorschot. Fractievoorzitter Jordi Albers van Gemeentebelangen vroeg de wethouder om de raad goed op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Mochten deze ontwikkelingen zich voordoen, zal Gemeentebelangen u hiervan op de hoogte stellen.

(Photo by Markus Distelrath from Pexels)

Abonneer hier op onze nieuwsbrief, 1x per maand ons nieuws over Purmerend.