Gemeentebelangen pleit voor deelname Purmerend aan burgerberaad over wonen

Gemeentebelangen pleit voor deelname Purmerend aan burgerberaad over wonen

Verschillende woningcorporaties hebben het initiatief genomen om een burgerberaad te organiseren in de regio Zaanstreek-Waterland over het thema wonen. Een burgerberaad is een vorm van deliberatieve democratie waar een representatieve groep burgers aanbevelingen doet over beleid aan bijvoorbeeld de gemeenteraad. Burgerberaden worden in steeds meer landen en steden met succes georganiseerd. Gemeentebelangen is groot voorstander van het vernieuwen van de lokale democratie en pleit daarom voor deelname van Purmerend aan dit initiatief.

Op 18 maart jl. stuurde de stichting G1000.nu, de door de initiatiefnemers aangestelde organisator van het burgerberaad, een brief aan het college van B&W met daarin een verzoek om op korte termijn te reageren op het initiatief en om eventueel de intentie uit te spreken het initiatief te willen steunen. Helaas heeft het college dit tot op heden nog niet gedaan. Fractievoorzitter Jordi Albers besloot daarom schriftelijke vragen aan het college te stellen. Daarin vraagt hij het college zich uit te spreken over eventuele deelname aan dit initiatief. Ook vraagt hij het college om met onder andere de raad in gesprek te gaan over de uitwerking van het burgerberaad, mocht het college willen deelnemen aan het initiatief. Het college moet deze vragen binnen drie weken beantwoorden.

Albers: “Voor Gemeentebelangen is het verbeteren van de lokale democratie één van de belangrijkste doelen. Ik ben dan ook zeer tevreden met het initiatief van de woningcorporaties. Het is belangrijk om samen met een representatieve groep inwoners van Purmerend en omliggende gemeenten na te denken over onze toekomst en door middel van een burgerberaad wordt dat mogelijk. Men bleef in grote getalen thuis bij de afgelopen verkiezingen en juist daarom moet de gemeente proactief haar inwoners opzoeken en luisteren naar de goede ideeën die zij veelal hebben. Laten we zo snel mogelijk beginnen!”.

Abonneer hier op onze nieuwsbrief, 1x per maand ons nieuws over Purmerend.