Nieuws

Voorzitter GBP: “Wil je dingen veranderen, dan moet je meedoen”

Door je stem uit te brengen bij de gemeenteraadsverkiezingen heb je een beetje invloed op wat er gebeurt in Purmerend en Beemster. Maar je kan meer doen, door lid te worden van Gemeentebelangen Purmerend (GBP) heb je invloed op onze vertegenwoordiging in de gemeenteraad. Nog beter is om actief lid te worden en je in…
Lees meer

College in reactie op vragen GBP: “Laadpaalkleven geen structureel probleem”

Gemeentebelangen stelde schriftelijke vragen aan het college van B&W na signalen te hebben ontvangen over zogenaamd ‘laadpaalkleven’. Verschillende inwoners gaven aan dat verschillende openbare laadpalen constant door één auto worden bezet, waardoor anderen niet meer van deze openbare laadpaal gebruik konden maken. GBP vroeg aan het college of zij hier bekend mee is, en zo…
Lees meer

GBP: ‘Ontwikkelingen tegemoetkoming energierekening scherp blijven volgen’

Donderdagavond kwam de gemeenteraad van Purmerend bijeen. Eén van de agendapunten betrof een motie van D66, Leefbaar Purmerend, VVD, PVV en Gemeentebelangen over de tegemoetkoming voor de stijgende energieprijzen. Het kabinet heeft bekend gemaakt ongeveer 200 euro beschikbaar te stellen voor huishoudens met een laag inkomen. Dit in verband met de sterk gestegen energieprijzen, een…
Lees meer

GBP: ‘Geef gebruikers zeggenschap over Stadsverwarming’

Gemeentebelangen Purmerend hoort al langere tijd van inwoners dat er problemen zijn met de service en kosten van de Stadsverwarming Purmerend. De afgelopen maanden hebben onze leden na gesprekken met inwoners over dit probleem nagedacht. Zoals wij vaker horen van Purmerenders, zouden vele gebruikers van de Stadsverwarming meer zeggenschap willen verkrijgen over dingen in de…
Lees meer

Identiteit en voorzieningen Beemster na fusie behouden

Foto: Fotobeeldbank Historisch Genootschap Beemster Enige lokale partij tegen fusies Gemeentebelangen was als enige Purmerendse lokale partij tegenstander van de fusie van de Beemster met Purmerend. Daarnaast wilden we eerst een referendum over dit belangrijke onderwerp, omdat een fusie grote gevolgen kan hebben voor inwoners. Belastingen gaan vaak omhoog, de sociale samenhang kan afnemen en…
Lees meer

Verkiezingsprogramma voorblad

Gemeentebelangen presenteert radicaal vernieuwend verkiezingsprogramma

Gemeentebelangen Purmerend heeft zaterdag 16 oktober zijn verkiezingsprogramma gepresenteerd. De lokale beweging zet in op fors meer betaalbare woningen, het organiseren van referenda en het helpen van lagere en middeninkomens bij de energietransitie. Het hele verkiezingsprogramma is hier te vinden.

GBP wil weten: ‘Wat vindt u belangrijk?’

Gemeentebelangen Purmerend (GBP) doet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van 24 november. Net als buiten verkiezingstijd is GBP actief in onze mooie gemeente. Er is een team met enthousiaste kandidaten die zich willen inzetten voor een mooier en beter Purmerend en Beemster en wil weten wat u belangrijk vindt voor de komende jaren.