Nieuws

GBP: ‘Inwoners niet dwingen om van het gas af te gaan’

Op 6 april sprak de commissie ruimte onder andere over de proeftuin Aardgasvrij. Het college van B&W stelt voor deze proeftuin voort te zetten. Het college schrijft in het raadsvoorstel dat het voor de hand ligt om in de toekomst een wijk aan te wijzen waar dwang gebruikt kan worden om huizen van het gas…
Lees meer

GBP over coalitieakkoord: “Meer nodig om woningnood op te lossen”

Op maandagavond 21 maart heeft de commissie Algemene Zaken het coalitieakkoord besproken dat vorige week gepresenteerd is door de partijen Stadspartij/BPP, PvdA, CDA en AOV. Fractievoorzitter Albers voerde namens Gemeentebelangen het woord. Hij legde de focus daarbij op de volgens Gemeentebelangen drie belangrijkste thema’s: wonen, de energietransitie en democratie. Wonen In het coalitieakkoord is afgesproken…
Lees meer

Leegstand woningen onacceptabel, GBP stelt vragen

RTV Purmerend meldt dat er in Purmerend 670 woningen leegstaan. Dit is gebaseerd op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Voor Gemeentebelangen Purmerend is dit gezien de woningnood een onacceptabel feit. Daarom vragen we het college om opheldering en eventuele strengere maatregelen om de leegstand tegen te gaan, net zoals in Amsterdam.…
Lees meer

Voorzitter GBP: “Wil je dingen veranderen, dan moet je meedoen”

Door je stem uit te brengen bij de gemeenteraadsverkiezingen heb je een beetje invloed op wat er gebeurt in Purmerend en Beemster. Maar je kan meer doen, door lid te worden van Gemeentebelangen Purmerend (GBP) heb je invloed op onze vertegenwoordiging in de gemeenteraad. Nog beter is om actief lid te worden en je in…
Lees meer

College in reactie op vragen GBP: “Laadpaalkleven geen structureel probleem”

Gemeentebelangen stelde schriftelijke vragen aan het college van B&W na signalen te hebben ontvangen over zogenaamd ‘laadpaalkleven’. Verschillende inwoners gaven aan dat verschillende openbare laadpalen constant door één auto worden bezet, waardoor anderen niet meer van deze openbare laadpaal gebruik konden maken. GBP vroeg aan het college of zij hier bekend mee is, en zo…
Lees meer

GBP: ‘Ontwikkelingen tegemoetkoming energierekening scherp blijven volgen’

Donderdagavond kwam de gemeenteraad van Purmerend bijeen. Eén van de agendapunten betrof een motie van D66, Leefbaar Purmerend, VVD, PVV en Gemeentebelangen over de tegemoetkoming voor de stijgende energieprijzen. Het kabinet heeft bekend gemaakt ongeveer 200 euro beschikbaar te stellen voor huishoudens met een laag inkomen. Dit in verband met de sterk gestegen energieprijzen, een…
Lees meer

GBP: ‘Geef gebruikers zeggenschap over Stadsverwarming’

Gemeentebelangen Purmerend hoort al langere tijd van inwoners dat er problemen zijn met de service en kosten van de Stadsverwarming Purmerend. De afgelopen maanden hebben onze leden na gesprekken met inwoners over dit probleem nagedacht. Zoals wij vaker horen van Purmerenders, zouden vele gebruikers van de Stadsverwarming meer zeggenschap willen verkrijgen over dingen in de…
Lees meer