Jongeren

Home - Standpunten - Jongeren

Jongeren

Onze kern: De Purmerendse jeugd bepaalt straks de toekomst van onze stad. Actief luisteren naar onze jongste inwoners en zorgen dat er voldoende te doen is, is voor ons zeer belangrijk.

1 Degelijke kennis van de historie van Purmerend bij het verlaten van de middelbare school.

2 Stimuleren van het behalen van het zwemdiploma en financiële ondersteuning hiervoor waar nodig.

3 Zorgen dat verdwenen jongerenplekken in Purmerend terugkomen en in elke Purmerendse wijk een jeugdhonk realiseren.

4 Geen gebruik maken van mosquito’s die jongeren moeten weren van bepaalde plekken, maar het gesprek aangaan.

5 Voldoende speeltuinen, trapveldjes en andere voorzieningen voor kinderen die zo buiten kunnen sporten.

6 Aanpakken van eenzaamheid onder jongeren door organisatie van evenementen speciaal voor de jeugd, gericht op ontmoeting.

7 Op scholen meer aandacht creëren voor goed burgerschap, democratie en naar elkaar omkijken.

8 Inzetten op het uitvoeren van experimenten voor stemrecht voor 16- en 17- jarigen bij lokale referenda.

9 Jongeren nooit de dupe laten zijn van armoede door altijd te zorgen dat mee kan worden gedaan met sociale activiteiten in onze stad.

10 Niet alleen over jongeren praten, maar ook mét jongeren kijken hoe zij de toekomst van Purmerend zien.

Terug naar StandpuntenVolgende: CultuurMet ons eens? Steun ons!
Abonneer hier op onze nieuwsbrief, 1x per maand ons nieuws over Purmerend.