Samenleving

Home - Standpunten - Samenleving

Samenleving

Onze kern: Purmerend is één samenleving. We leven niet apart, maar samen. We bestrijden het individualisme en bevorderen solidariteit en naastenliefde.

1 Een actieplan voor een structurele aanpak van armoede in Purmerend, met als doel het volledig uitbannen van extreme armoede.

2 Bevorderen van contact maken met elkaar, naastenliefde, wederzijds respect en onderlinge solidariteit.

3 Aanmoedigen van buurtinitiatieven en initiatieven van organisaties die bijdragen aan een levendige en gezellige buurt.

4 Mensen met een verblijfstatus actief helpen met integreren in onze stad en het aanleren van onze normen en waarden.

5 In stand houden van sociale instellingen als buurtcentra, vrijwilligersorganisaties en religieuze instellingen.

6 Overleggen met scholen om meer aandacht te schenken aan de (jeugd)activiteiten in onze stad.

7 Een wethoudersportefeuille Samenleving waarbij wordt ingezet op het bevorderen van samen leven.

8 Helpen van buurgemeenten bij het realiseren van bed-bad-broodregelingen voor mensen in nood.

9 Zorgen voor voldoende plaatsen in Purmerend voor een maatschappelijke diensttijd voor jongeren en andere geïnteresseerden.

10 Gemeentelijke coördinatie voor vrijwilligerswerk in Purmerend, waar vraag en aanbod samen kunnen komen.

Terug naar StandpuntenVolgende: MilieuMet ons eens? Steun ons!
Abonneer hier op onze nieuwsbrief, 1x per maand ons nieuws over Purmerend.