Wonen

Home - Standpunten - Wonen

Wonen

Onze kern: Bouwen naar behoefte, dat betekent dat we nu fors meer betaalbare woningen moeten realiseren voor al die Purmerenders op een wachtlijst.

1 Fors meer sociale huurwoningen, minstens 40% van de nieuwe woningen moet sociale huur moet zijn.

2 Fors meer betaalbare koopwoningen, waarbij minstens 40% van de nieuwe woningen middenhuur- en koop moet zijn.

3 Onmiddellijke realisatie van slaapplaatsen voor alle Purmerendse dak- en thuislozen; iedereen in onze stad hoort een dak boven het hoofd te hebben.

4 Bouwen buiten de huidige stadsgrenzen om fors meer woningen te kunnen realiseren en opnieuw kijken naar plan Purmer-Meer.

5 Als gemeente actief grond aankopen om daar betaalbare sociale huur- en koopwoningen neer te kunnen zetten.

6 Creëren van woonruimtes voor jongeren door containerwoningen neer te zetten, waar ook statushouders en urgente zich kunnen vestigen.

7 Extra aandacht naar seniorenwoningen en de doorstroming van reguliere woningen daar naartoe.

8 Van de Stadsverwarming een coöperatie maken, waar de gebruikers het voor het zeggen hebben.

9 Bij nieuwe buurten en wijken oog hebben voor buurtvoorzieningen als openbaar vervoer, groen en speelplekken.

10 Purmerenders voorrang bij de toewijzing van woningen en het schrappen van de voorrang voor statushouders zodra er alternatieve huisvesting is.

Terug naar StandpuntenVolgende: DemocratieMet ons eens? Steun ons!

Ons woningbouwplan

Minimaal 40% sociale huur en 40% betaalbare koop. Daar staan we voor om de wachtlijsten op te lossen.

Sociale huur

Betaalbare koop

Overige