Zorg

Home - Standpunten - Zorg

Zorg

Onze kern: Mensen die zorg nodig hebben kunnen hier altijd op rekenen. We laten niemand in de kou staan en zorgen voor samenwerking in plaats van concurrentie.

1 Eén gemeentelijke thuiszorgorganisatie in plaats van concurreren met mensen afhankelijk van thuiszorg.

2 Afschaffen van de eigen bijdrage WMO voor alle Purmerenders, of ten minste een tegemoetkoming hierin voor de laagste inkomens.

3 Afnemen van zorg alleen bij bedrijven waar de directiesalarissen niet hoger zijn dan die van Purmerendse wethouders.

4 Het Dijklander Ziekenhuis wordt weer een zelfstandig en volledig operationeel Purmerends ziekenhuis.

5 Meer aandacht en ondersteuning voor mantelzorgers in onze stad die familie en vrienden helpen bij hun zorgvraag.

6 Persoonsgericht werken in de zorg door het geven van vertrouwen aan professionals en doen wat goed is voor de zorgbehoevende.

7 Inzetten op de terugkeer van zorgbuurthuizen waarin ouderen samenwonen en zorg direct verleend kan worden.

8 Intensievere preventie van overmatig alcohol-, drugs-, en tabak op scholen en op hangplekken.

9 Iedere oudere die thuis wil blijven wonen mag, maar verpleeghuizen moeten altijd beschikbaar zijn.

10 Meer aandacht voor de mentale gezondheid van Purmerenders en het opstellen van een actieplan om dit te verbeteren.

Terug naar standpuntenVolgende: VerkeerMet ons eens? Steun ons!
Abonneer hier op onze nieuwsbrief, 1x per maand ons nieuws over Purmerend.