Bram Buskoop: ‘Haal PostNL hierheen’

Bram Buskoop: ‘Haal PostNL hierheen’

PostNL Purmerend

GBP-raadslid Bram Buskoop vindt dat het college zijn best moet doen om het nieuwe PostNL-sorteercentrum naar Purmerend te halen. Daarvoor diende hij een motie in, die Stadspartij-wethouder Mario Hegger overnam.

Gemeentebelangen diende de motie in naar aanleiding van berichtgeving in het Noordhollands Dagblad, waaruit blijkt dat PostNL een nieuw sorteercentrum wil realiseren ten noorden van Amsterdam. Daar zou Purmerend een prachtige gemeente voor zijn, ook gezien het feit dat het postbedrijf vroeger in ons centrum gevestigd was.

Een bespreking en stemming door de raad bleek achteraf daarom overbodig. GBP-fractievoorzitter Bram Buskoop: “We zijn blij dat de wethouder aan de slag gaat met het hierheen halen van een sorteercentrum voor PostNL. We wensen hem daar alle succes bij. Het creëert werkgelegenheid in onze stad, wat we goed kunnen gebruiken.”

Buskoop: “Zeker omdat hier vroeger, midden in het centrum van de stad, een locatie van onze postbezorger was. Deze is gesloten en hier komen nu woningen. Maar het zou des te mooier zijn als wordt besloten in onze stad terug te komen met een sorteercentrum. Goed voor PostNL én goed voor Purmerend.” Gemeentebelangen houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Stadspartij-wethouder Mario Hegger was het volledig eens met de motie en nam deze dan ook graag over. Hij zal daarom met PostNL in gesprek blijven over het sorteercentrum in Purmerend en hierover rapporteren naar de gemeenteraad. Hegger gaf aan dat bespreken ook al plaatsvinden. “De motie was een mooi steuntje in de rug voor waar Hegger mee bezig is en een positief signaal naar PostNL dat ze van harte welkom zijn in onze stad”, aldus Buskoop.


Lees meer recente berichten:

  • GBP: ‘Traineepool kan van meerwaarde zijn voor gemeente Purmerend’
    De gemeente Purmerend heeft een capaciteitsvraagstuk op het personeelsvlak. GBP is van mening dat het aantrekken, boeien en binden van jong talent belangrijk is voor de structurele oplossing van dit capaciteitsvraagstuk. Wij denken dat het opstarten van een traineepool in dit kader van meerwaarde kan zijn. Om die reden hebben…
    Lees meer
  • Raadslid Schaaij: ‘College van B&W is in slaap gevallen’
    In 2020 presenteerde burgemeester en wethouders plannen voor de verhuizing van de milieustraat naar de Baanstee-Noord. Destijds werden de kosten hiervan geraamd op 15,5 miljoen. Inmiddels ziet het kostenplaatje er heel anders uit: €26.420.000 is het bedrag dat de gemeente nu moet lenen om de bouw van de nieuwe milieustraat…
    Lees meer