Bram Buskoop: ‘Haal PostNL hierheen’

Bram Buskoop: ‘Haal PostNL hierheen’

PostNL Purmerend

GBP-raadslid Bram Buskoop vindt dat het college zijn best moet doen om het nieuwe PostNL-sorteercentrum naar Purmerend te halen. Daarvoor diende hij een motie in, die Stadspartij-wethouder Mario Hegger overnam.

Gemeentebelangen diende de motie in naar aanleiding van berichtgeving in het Noordhollands Dagblad, waaruit blijkt dat PostNL een nieuw sorteercentrum wil realiseren ten noorden van Amsterdam. Daar zou Purmerend een prachtige gemeente voor zijn, ook gezien het feit dat het postbedrijf vroeger in ons centrum gevestigd was.

Een bespreking en stemming door de raad bleek achteraf daarom overbodig. GBP-fractievoorzitter Bram Buskoop: “We zijn blij dat de wethouder aan de slag gaat met het hierheen halen van een sorteercentrum voor PostNL. We wensen hem daar alle succes bij. Het creëert werkgelegenheid in onze stad, wat we goed kunnen gebruiken.”

Buskoop: “Zeker omdat hier vroeger, midden in het centrum van de stad, een locatie van onze postbezorger was. Deze is gesloten en hier komen nu woningen. Maar het zou des te mooier zijn als wordt besloten in onze stad terug te komen met een sorteercentrum. Goed voor PostNL én goed voor Purmerend.” Gemeentebelangen houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Stadspartij-wethouder Mario Hegger was het volledig eens met de motie en nam deze dan ook graag over. Hij zal daarom met PostNL in gesprek blijven over het sorteercentrum in Purmerend en hierover rapporteren naar de gemeenteraad. Hegger gaf aan dat bespreken ook al plaatsvinden. “De motie was een mooi steuntje in de rug voor waar Hegger mee bezig is en een positief signaal naar PostNL dat ze van harte welkom zijn in onze stad”, aldus Buskoop.


Lees meer recente berichten:

  • Gemeentebelangen over ‘De Woonplek’
    Bekijk en luister hier het betoog van GBP-raadslid Rijn Buskoop over 'De Woonplek' terug! Gemeentebelangen wil De Woonplek op een andere locatie dan voorgesteld.
  • Notitie Jongerenraad naar raad
    Al langer pleit Gemeentebelangen Purmerend voor het instellen van een Jongerenraad Purmerend. In deze raad nemen Purmerendse jongeren plaats die een serieuze stem krijgen in het beleid wat in de gemeente wordt gevoerd. Nu stuurt Gemeentebelangen samen met D66 een bespreeknotitie hiervoor naar de gemeenteraad.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *