GBP kritisch op nieuwe hondenplekken

GBP kritisch op nieuwe hondenplekken

GBP is kritisch op nieuwe hondenplekken die het college wil toewijzen. Wethouder Tijmstra (CDA) komt naar de raad met een voorstel voor drie nieuwe plaatsen om honden (vrij) uit te laten. Dit lijkt echter niet goed te vallen in de buurt.

Naar verluidt van het college was de algemene indruk dat bewoners van De Gors, Wheermolen en Weidevenne positief zijn over de nieuwe hondenplekken. Maar wie het college meermaals kritisch bevraagd, komt erachter dat het toch anders zit. De algemene stemming blijkt helemaal niet zo positief. “We zijn misleid door het college”, constateert GBP-fractievoorzitter Bram Buskoop dan ook.

Uitrenveld Gorsebos

Het meest prangende geval was nog wel het nieuwe uitrenveld in De Gors, bij het Gorsebos. Het college stelde dat de algemene reactie op het uitrenveld daar positief is, uit de 55 reacties die zijn binnengekomen. Na twee keer het college bevragen kwam echter boven tafel dat het anders ligt. Van de 55 reacties gaan er 43 namelijk helemaal niet over het uitrenveld. Van de overige twaalf reacties waren er negen positief en drie negatief, maar van de drie negatieve bleek er een door dertien omwonenden zijn ingediend. Dus, wanneer het gaat over het uitrenveld, waren er negen omwonenden positief en vijftien negatief.

Dat het tot twee keer toe vragen stellen heeft moeten duren om hier achter te komen, frustreert Buskoop: “We wilden graag een eerlijk verhaal van het college over hoe omwonenden positief zijn om een uitrenveld naast hun huizen te hebben. Dat het dan tot twee keer kritische vragen stellen duurt voordat het college halfslachtig aangeeft dat er meer mensen negatief dan positief waren over nieuwe hondenplekken, is zeer verbijsterend”.

Opnieuw naar de tekentafel voor nieuwe hondenplekken

Wat Gemeentebelangen betreft is het prima om nieuwe voorzieningen te treffen voor honden(bezitters), maar moeten deze plannen opnieuw naar de tekentafel. Dergelijke plannen kunnen alleen doorgang vinden als een groot deel van de buurt positief is en het niet tot te veel overlast leidt bij bewoners. Dit plan kan in ieder geval niet om steun rekenen van Gemeentebelangen.

Heeft u vragen of suggesties voor Gemeentebelangen? Stuur dan een e-mail naar info@gbpurmerend.nl of kijk op onze Facebookpagina!


Lees meer recente berichten:

  • Maak kennis met de lokale politiek!
    Je hebt je altijd al geïnteresseerd voor politiek. Je zou daar best iets mee willen doen, maar het komt er nooit van. Grijp dan nu je kans! Gemeentebelangen Purmerend (GBP) organiseert op woensdag 28 augustus vanaf 19:30, in samenwerking met Kennispunt Lokale Politieke Partijen, een avond waar je kennis kunt…
    Lees meer
  • GBP kiest voor investeringen in woningbouw en veiligheid – Voorjaarsnota 2024
    Op donderdag 20 juni vergaderde de gemeenteraad over de Voorjaarsnota 2024. Een belangrijk moment, gezien de Voorjaarsnota in grote lijnen de kaders voor de begroting van de gemeente meegeeft. Politieke partijen geven aan waaraan de gemeente volgens hun aandacht en geld zou moeten besteden. Als het aan GBP ligt, zijn…
    Lees meer