GBP kritisch op nieuwe hondenplekken

GBP kritisch op nieuwe hondenplekken

GBP is kritisch op nieuwe hondenplekken die het college wil toewijzen. Wethouder Tijmstra (CDA) komt naar de raad met een voorstel voor drie nieuwe plaatsen om honden (vrij) uit te laten. Dit lijkt echter niet goed te vallen in de buurt.

Naar verluidt van het college was de algemene indruk dat bewoners van De Gors, Wheermolen en Weidevenne positief zijn over de nieuwe hondenplekken. Maar wie het college meermaals kritisch bevraagd, komt erachter dat het toch anders zit. De algemene stemming blijkt helemaal niet zo positief. “We zijn misleid door het college”, constateert GBP-fractievoorzitter Bram Buskoop dan ook.

Uitrenveld Gorsebos

Het meest prangende geval was nog wel het nieuwe uitrenveld in De Gors, bij het Gorsebos. Het college stelde dat de algemene reactie op het uitrenveld daar positief is, uit de 55 reacties die zijn binnengekomen. Na twee keer het college bevragen kwam echter boven tafel dat het anders ligt. Van de 55 reacties gaan er 43 namelijk helemaal niet over het uitrenveld. Van de overige twaalf reacties waren er negen positief en drie negatief, maar van de drie negatieve bleek er een door dertien omwonenden zijn ingediend. Dus, wanneer het gaat over het uitrenveld, waren er negen omwonenden positief en vijftien negatief.

Dat het tot twee keer toe vragen stellen heeft moeten duren om hier achter te komen, frustreert Buskoop: “We wilden graag een eerlijk verhaal van het college over hoe omwonenden positief zijn om een uitrenveld naast hun huizen te hebben. Dat het dan tot twee keer kritische vragen stellen duurt voordat het college halfslachtig aangeeft dat er meer mensen negatief dan positief waren over nieuwe hondenplekken, is zeer verbijsterend”.

Opnieuw naar de tekentafel voor nieuwe hondenplekken

Wat Gemeentebelangen betreft is het prima om nieuwe voorzieningen te treffen voor honden(bezitters), maar moeten deze plannen opnieuw naar de tekentafel. Dergelijke plannen kunnen alleen doorgang vinden als een groot deel van de buurt positief is en het niet tot te veel overlast leidt bij bewoners. Dit plan kan in ieder geval niet om steun rekenen van Gemeentebelangen.

Heeft u vragen of suggesties voor Gemeentebelangen? Stuur dan een e-mail naar info@gbpurmerend.nl of kijk op onze Facebookpagina!


Lees meer recente berichten:

  • Bijstandsgerechtigden Purmerend niet langer gekort door thuiswonend kind
    Op 30 juni nam de Purmerendse gemeenteraad een motie van GroenLinks, PvdA en Gemeentebelangen Purmerend betreffende de kostendelersnorm aan. Deze motie verzoekt het college om vanaf 1 juli mensen die onder de kostendelersnorm vallen doordat hun kind de leeftijd van 21 bereikt, niet langer te korten. Daarnaast verzoekt de raad…
    Lees meer
  • GBP & D66 bevragen college over aanvraag energietoeslag
    De fracties van Gemeentebelangen en D66 hebben gezamenlijk schriftelijke vragen aan het college gesteld over de aanvraag van de energietoeslag. Dit naar aanleiding van een artikel in het Noordhollands Dagblad waaruit blijkt dat de aanvraagprocedure in Purmerend veel ingewikkelder is dan in omliggende gemeenten. Ingewikkelde procedures Inwoners die recht hebben…
    Lees meer
close
Abonneer hier op onze nieuwsbrief, 1x per maand ons nieuws over Purmerend.