GBP tegen woontoren van 60 meter hoog aan Burgemeester D. Kooimanweg

GBP tegen woontoren van 60 meter hoog aan Burgemeester D. Kooimanweg

Donderdagavond 2 februari besprak de commissie Ruimte het plan om 489 woningen te realiseren aan de Burgemeester D. Kooimanweg. Deze woningen zullen zich onder andere bevinden in torens van respectievelijk 60, 56 en 48 meter hoog. GBP is van mening dat zulke hoogtes niet passend zijn op de voorgestelde locatie en gaf bij monde van Jordi Albers dan ook aan tegen het plan te zullen stemmen.

Voor GBP is het toevoegen van woningen, voornamelijk sociale huurwoningen, een belangrijke zaak. Wij zijn echter ook van mening dat het toevoegen van woningen niet ten koste van alles mag geschieden; de stad moet leefbaar blijven. Precies dat is wat er volgens Gemeentebelangen nu mis dreigt te gaan. Na realisatie van voorgesteld plan zullen bijvoorbeeld de geluidsnormen worden overschreden. Het gemeentebestuur heeft laten weten geen maatregelen te nemen tegen de geluidsoverlast, maar zal de geluidsnormen slechts ophogen, wat voor GBP onacceptabel is.

Dit is echter niet het enige waardoor Gemeentebelangen een negatief oordeel velt over het plan. Naast de overschrijding van de geluidsnorm zullen omwonenden namelijk ook minder zonuren hebben. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat er in de toekomstige situatie sprake zal zijn van een slecht tot matig windklimaat, hetgeen gevaarlijke situaties kan opleveren voor passerende voetgangers en fietsers. Door het bouwen van 489 woningen zal de drukte op te toch al drukke omliggende wegen tevens verder toenemen en zullen steeds minder mensen hun auto kunnen parkeren.

Al met al zal de realisatie van dit immense wooncomplex dus leiden tot verschillende zaken die het woongenot negatief zullen beïnvloeden. Gemeentebelangen pleit er dan ook voor om te bouwen aan de hand van de menselijke maat: gebouwen van maximaal 12 woonlagen, buiten de (te) drukke stad en met genoeg ruimte voor mens en natuur.

Abonneer hier op onze nieuwsbrief, 1x per maand ons nieuws over Purmerend.