Inwoners vragen referendum aan over bouwhoogte woontorens, GBP steunt initiatief

Inwoners vragen referendum aan over bouwhoogte woontorens, GBP steunt initiatief

Woensdag 8 februari om 10:45 zullen een aantal Purmerenders een inleidend verzoek tot het houden van een referendum indienen op het gemeentehuis te Purmerend. De initiatiefnemers vertegenwoordigen een grote groep Purmerenders die de voorgestelde hoogbouw aan de Burgemeester D. Kooimanweg niet zien zitten. Het realiseren van het voorliggende plan, in de volksmond ook al wel het Manhattan aan de Where genoemd, zal volgens de initiatiefnemers de identiteit van het oude ‘Stadje’ aantasten en leiden tot serieuze problemen op het gebied van schaduwwerking, windhinder, parkeren en verkeersdrukte.

De initiatiefnemers: “Vanzelfsprekend delen wij de zorgen over de woningnood. Echter zijn wij van mening dat de keuze tussen óf het realiseren van hoogbouw óf het hebben van woningnood een valse tegenstelling is. Het thema volkshuisvesting is uiterst complex en moet op meerdere manieren worden aangepakt”.

Verschillende politieke partijen, waaronder Gemeentebelangen Purmerend, steunen het verzoek van deze groep inwoners. Jordi Albers (GBP): “Het is mooi dat inwoners van Purmerend nu voor het eerst in de stadsgeschiedenis in actie komen om een referendum aan te vragen. GBP is altijd al voorstander geweest van referenda en zien in dit specifieke verzoek een mooie kans om de Purmerendse bevolking zich te laten uitspreken over gewenste maximale bouwhoogtes in de gemeente”. GBP heeft zich tijdens de commissievergadering al negatief over het plan voor de Burgemeester D. Kooimanweg geuit, lees hier meer over onze bijdrage tijdens die vergadering. De partijen Forum voor Democratie, de PVV en PB21 steunen het initiatief ook en zullen helpen met het verzamelen van handtekeningen.

Abonneer hier op onze nieuwsbrief, 1x per maand ons nieuws over Purmerend.