Bewoners van tijdelijke woningen niet meegenomen in participatietraject, GBP komt met voorstel

Bewoners van tijdelijke woningen niet meegenomen in participatietraject, GBP komt met voorstel

Op 12 januari besprak de commissie Ruimte het plan om een tankstation en een autoherstelgarage aan de Verzetslaan te realiseren. Gemeentebelangen kan in principe instemmen met dit plan, maar stelde tijdens de vergadering bij monde van commissielid Hoekstra nog wel enige vragen aan de portefeuillehouder.

Hoekstra vroeg zich onder meer af of er is gekeken naar alternatieve locaties. De locatie die nu voorligt, grenzend aan de tijdelijke woningen, McDonalds en de KFC is namelijk al vrij druk en dichtbebouwd. Het toevoegen van een autogarage en een tankstation zal nog meer druk op de locatie en daarmee de bewoners van de tijdelijke woningen geven.

Ook uitte Hoekstra kritiek op de wijze waarop omwonenden zijn betrokken bij de totstandkoming van dit plan. Inwoners die aan de overkant van het kanaal wonen konden hun suggesties en opmerkingen doorgeven, terwijl de inwoners die pal naast de voorgestelde locatie in de tijdelijke woningen wonen slechts per brief zijn geïnformeerd over de terinzagelegging van het bestemmingsplan. Wethouder Saaf beargumenteerde dat het niet nodig was om inwoners van de tijdelijke woningen te raadplegen, aangezien ze allen binnen twee jaar toch zouden verhuizen.

GBP is het niet eens met deze argumentatie en is van mening dat alle inwoners, dus ook de inwoners die in een tijdelijke woning wonen, volwaardig mee moeten kunnen doen in welk participatietraject dan ook. Daarom dienen we de volgende motie in, waarin we het college verzoeken de inwoners van tijdelijke woningen voortaan wel mee te nemen in participatietrajecten. De gemeenteraad zal deze motie op 26 januari bespreken.

Abonneer hier op onze nieuwsbrief, 1x per maand ons nieuws over Purmerend.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *