GBP verzoekt college om draagvlakonderzoek deelmobiliteit

GBP verzoekt college om draagvlakonderzoek deelmobiliteit

De commissie Ruimte vergaderde donderdagavond 23 maart over het Kwaliteitsplan en het Mobiliteitsprogramma van Eisen voor het Waterlandkwartier. Gemeentebelangen beperkte zich bij de bespreking vooral tot het onderwerp Deelmobiliteit. In het Waterlandkwartier wordt van toekomstige bewoners namelijk verwacht dat hun autobezit afneemt. Inwoners kunnen in plaats van hun eigen auto dan gebruik gaan maken van deelauto’s. GBP vraagt zich af of de randvoorwaarden die benodigd zijn om dit concept te laten slagen, zoals betaalbaarheid en draagvlak, wel aanwezig zijn.

Draagvlak

Slechts 2% van de Nederlanders gaf in 2021 aan te verwachten in de komende 16 maanden gebruik te gaan maken van een deelauto. Het vervangen van de eigen auto door een deelauto is echter de rode draad die door de plannen van het Waterlandkwartier loopt. GBP benadrukte tijdens de vergadering dat het inzetten op deelmobiliteit een erg grote mentaliteitsomslag van inwoners zal vergen. Er is tevens nooit onderzocht hoe inwoners van Purmerend aankijken tegen het concept deelmobiliteit. Vandaar dient GBP tijdens de raadsvergadering van 30 maart een motie in, die het college verzoekt te onderzoeken hoe Purmerenders denken over deelmobiliteit.

Betaalbaarheid deelmobiliteit

Een andere belangrijke voorwaarde waaraan voldaan dient te worden is het betaalbaar maken van deelmobiliteit. De fractie van GBP vroeg daarom aan wethouder Lageveen hoe hij van plan was hiervoor te gaan zorgen. Het antwoord van de wethouder beperkte zich tot het benadrukken van de lange loopduur van dit project, waar de ontwikkelaars een grote rol krijgen in het betaalbaar maken van deelmobiliteit. Dit antwoord wist de fractie van GBP niet te overtuigen. Daarom brengt GBP op 30 maart een motie in bespreking die het college verzoekt het zorgen voor betaalbare deelmobiliteit niet over te laten aan ontwikkelaars. In tegendeel: GBP verzoekt het college om zelf een actieve rol te gaan spelen in deze opgave.

De bespreking van de plannen voor het Waterlandkwartier, inclusief de moties van GBP, zal plaatsvinden tijdens de gemeenteraadsvergadering van 30 maart 2023. De vergadering begint om 20:00 en is door eenieder bij te wonen. Locatie: gemeentehuis.

Abonneer hier op onze nieuwsbrief, 1x per maand ons nieuws over Purmerend.