Komende jaren minder woningen beschikbaar voor ‘reguliere’ woningzoekenden

Komende jaren minder woningen beschikbaar voor ‘reguliere’ woningzoekenden

Het college van B&W heeft middels een brief aan de gemeenteraad bekend gemaakt dat het voor reguliere woningzoekenden de komende tijd moeilijker wordt om een woning te vinden. Het oplopende percentage woningen dat wordt toegewezen aan ‘urgenten’, waaronder statushouders en mensen die uitstromen uit de maatschappelijke opvang, is hiervoor de aanleiding.

Stilvallen woningbouw

Om dit op te lossen schrijven burgemeester en wethouders dat er structureel meer woningen bij moeten worden gebouwd. Echter kondigde ditzelfde college twee weken geleden aan dat er dit jaar minder woningen dan verwacht zullen worden opgeleverd. Ook voor de komende jaren voorspelt het college een terugval in het aantal nieuwe woningen dat zal worden gebouwd. Het college geeft aan dat dit komt door “vertraging in de realisatie”. Zo liggen grootschalige woningbouwprojecten als de Oostflank al enige tijd stil, en geven woningcorporaties aan dat de pijplijn leeg raakt. Albers (GBP): “Dit is opnieuw een klap in het gezicht voor Purmerenders die dringend op zoek zijn naar een woning. Hoewel de oorzaak van de problematiek grotendeels buiten de invloedsfeer van de gemeente ligt, zou je verwachten dat het college alles op alles zet om woningbouwprojecten te stimuleren. Echter hebben we bijvoorbeeld nu al maanden niets gehoord over het project de Oostflank, dat goed moet zijn voor 5000 woningen. Het college straalt geen urgentie uit”.

Minimaal 30% naar urgenten

Het gemeentebestuur van Purmerend steunt tevens de oproep van de gemeente Amsterdam om minimaal 30% van de sociale huurwoningen aan urgenten toe te wijzen. “Purmerend heeft er belang bij heeft dat ook de andere regiogemeenten minimaal 30% aan deze groepen toewijzen. Dat kan de druk op Purmerend verminderen. Als zoals verwacht meer dan 33% moet worden toegewezen aan urgenten, komen de kansen van regulier woningzoekenden op een sociale huurwoning verder onder druk te staan”.

Betrekken gemeenteraad

Begin april gaf de Amsterdamse wethouder Van Dantzig al aan dat Purmerend deze verklaring zou steunen. In reactie op een vraag van GBP tijdens een commissievergadering ontkende de Purmerendse wethouder Saaf echter dat dit het geval zou zijn. Het college moest hier volgens de wethouder nog over nadenken. Middels schriftelijke vragen heeft Gemeentebelangen het college begin mei verzocht deze verklaring te bespreken met de gemeenteraad. Deze vraag is nog niet beantwoord, maar uit de brief blijkt niet dat het college dat van plan is.

Abonneer hier op onze nieuwsbrief, 1x per maand ons nieuws over Purmerend.