Vraagtekens in gemeenteraad over keuzes college in proces hotelplan Beusebos

Vraagtekens in gemeenteraad over keuzes college in proces hotelplan Beusebos

Vreugde in het kamp van de tegenstanders van een hotel in het Beusebos en teleurstelling in het college van burgemeester en wethouders van Purmerend; de Raad van State deed op 5 april uitspraak in de zaak. De hoogste bestuursrechter van het land zette een streep door het plan en dat was tegen het zere been van het college. Het gerechtelijke oordeel kwam voor een deel van de gemeenteraad echter geheel niet onverwacht. Alle signalen stonden immers al een tijdje op rood. Waarom heeft het college dan toch vertrouwen gehouden in een ander oordeel van de hoogste bestuursrechter? Welke afwegingen heeft het college gemaakt in de aanloop naar het oordeel van de Raad van State? Enkele partijen in de gemeenteraad willen hier duidelijkheid over en hebben gezamenlijk vragen gesteld aan het college.

De vragen zijn ingediend door de fracties van Gemeentebelangen Purmerend, D66, GroenLinks, PVV, Fractie Schaaij, Forum voor Democratie en PB21. Zij vragen het college van B&W een uitgebreid feitenrelaas op te stellen over het proces om tot een hotel in het Beusebos te komen. Dit feitenrelaas moet duidelijk maken welke afwegingen het college heeft gemaakt op doorslaggevende momenten.

Zo gaf de provincie Noord-Holland juli 2021 aan dat de gemeente advies zou moeten inwinnen bij Unesco, omdat werelderfgoed Beemster op een steenworp afstand ligt, en bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het college legde deze aanbeveling van de provincie naast zich neer. De provincie kondigde ook aan om bij een ongewijzigde koers van de gemeente met een zogenoemde ‘reactieve aanwijzing’ te komen. Daarmee zou een besluit van de gemeenteraad om het hotel toe te staan worden vernietigd. Opnieuw trok het college zich hier niets van aan.

Juridische en financiële risico’s

Op deze bepalende momenten heeft het college van B&W de afweging gemaakt om door te gaan op de ingeslagen weg. Bij die afwegingen horen juridische en financiële risico’s voor de gemeente. De partijen willen weten om welke risico’s het hierbij ging. ‘Wij verzoeken u om in deze reconstructie de juridische en financiële risico’s die met uw besluiten rondom sleutelmomenten gepaard gingen te specificeren.’

De vragen zijn ingediend op woensdag 17 mei. Het college van B&W moet de vragen binnen drie weken beantwoorden, dus uiterlijk op 7 juni.

Abonneer hier op onze nieuwsbrief, 1x per maand ons nieuws over Purmerend.