Purmerendse gemeenteraad verruimt armoederegelingen

Purmerendse gemeenteraad verruimt armoederegelingen

De gemeenteraad van Purmerend heeft donderdagavond een vernieuwd armoedebeleid vastgesteld. Fracties als GroenLinks, PvdA en GBP namen met wisselend succes het initiatief om het armoedebeleid nog ruimhartiger vorm te geven. Een voorstel dat de bestaande armoederegelingen voor meer inwoners toegankelijk zou maken, strandde echter door de tegenstem van onder andere de Stadspartij/BPP.

Voorstellen vanuit de Raad

Al in juni presenteerde het gemeentebestuur het nieuwe concept-armoedebeleid. De commissie Maatschappelijk besprak het voorstel uiteindelijk voor het eerst op 13 september. Tijdens de discussie die in de commissie plaatsvond, maakten verschillende fracties duidelijk dat het college volgens hen nog meer zou kunnen en moeten doen om de bestaanszekerheid van inwoners te bevorderen. Om die reden kwamen onder andere de fracties van GroenLinks, PvdA, en GBP met aanvullende voorstellen om het armoedebeleid te verbeteren. GroenLinks kwam met een voorstel om meer mensen in aanmerking te laten komen voor armoederegelingen. Waar men nu aanspraak maakt op deze regelingen bij een inkomen tot en met 120% van het sociaal minimum, stelde GroenLinks voor dit op te rekken tot 130% in 2023. Gemeentebelangen was mede-indiener van dit voorstel; het verruimen van de MeerDoen-regeling staat in het verkiezingsprogramma van GBP.

Onvoldoende steun

Ondanks de pogingen van de indieners om de gemeenteraad te overtuigen, haalde het voorstel het niet. 16 raadsleden stemden voor en 19 raadsleden stemden tegen. De Stadspartij/BPP, goed voor 9 zetels, stemde tegen het voorstel. Albers (GBP) stelde dat er simpelweg meer mensen zouden worden bereikt wanneer de inkomensgrens wordt opgerekt naar 130% van het sociaal minimum. Hierdoor zou de gemeente kortom meer mensen kunnen helpen. Van der Meeren (Stadspartij/BPP) gaf in reactie hierop aan dat de Stadspartij voorstander is van maatwerk, waarmee naar verluidt meer mensen zouden worden bereikt. Deze bewering is feitelijk onjuist; uit een memo van wethouder Hegger (eveneens lid van de Stadspartij/BPP) blijkt dat voor het verruimen van de regeling 274.750 euro uitgetrokken zou moeten worden, hetgeen duidelijk maakt dat er meer mensen zouden worden bereikt bij het oprekken van de grens naar 130%.

Vrijstelling giften, gratis identiteitsbewijs en armoedeval

Hoewel het toetsingsinkomen dus niet wordt opgerekt naar 130% van het sociaal minimum, haalde het voorstel om de vrijstelling van giften voor bijstandsgerechtigden te verhogen van 1200 naar 1800 euro het wel. Ook het voorstel van GBP om te onderzoeken of het aanvragen van een identiteitskaart gratis of goedkoper kan worden voor minima, ontving ruime steun. De VVD diende een voorstel in dat het college verzocht de armoedeval te voorkomen bij overgang van uitkering naar werk en bij stijging van
inkomen. Gemeentebelangen ondersteunde dit initiatief van harte. Het voorstel werd aangenomen, waardoor het nu een van de uitgangspunten is bij het gemeentelijk armoedebeleid. Het complete nieuwe gemeentelijk armoedebeleid werd door de raad aangenomen met algemene stemmen.

Abonneer hier op onze nieuwsbrief, 1x per maand ons nieuws over Purmerend.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *