GBP: ‘Ook meer betaalbare koopwoningen nodig’

GBP: ‘Ook meer betaalbare koopwoningen nodig’

Er zijn ook meer betaalbare koopwoningen nodig in Purmerend. Gemeentebelangen wil daarom niet alleen dat het college toeziet op extra sociale huurwoningen bij de nieuwe projecten bij locaties als Koggenland en Aletta Jacobslaan, maar ook kiest voor fors meer betaalbare vrije sector huur- en koopwoningen.

Daarom diende GBP afgelopen donderdag een motie in de gemeenteraad in, om daar ook naar te kijken. Helaas kon dit voorstel niet op steun rekenen. Gemeentebelangen is het eens met het college dat er eventueel meer dan 30% sociale huurwoningen moeten komen. Maar waar mogelijk kiest Gemeentebelangen ook voor meer dan 30% betaalbare koopwoningen in plaats van veel duurdere koopwoningen.

Vandaar dat Gemeentebelangen een motie indiende die daartoe opriep. GBP komt op voor álle Purmerenders – voor sociale huurders en huurders/kopers in de private sector. Helaas kon deze motie niet op steun rekenen van de raad.

Maximumprijs woningen PostNL

Daarnaast wilde Gemeentebelangen dat er een maximumprijs komt voor koopwoningen op de locatie PostNL. Volgens de huidige ’30-30-40 norm’ mag van maar liefst 40% van de woningen de prijs door de ontwikkelaar worden bepaald. Uiteraard worden dit dan vooral veel te dure koopwoningen, zoals ook bij De Looiers te zien is, waar woningen van meer dan 200 vierkante meter en één miljoen euro koopsom te koop staan.

Een redelijk voorstel zou dus zijn om dergelijke woningen op te splitsen, zodat er niet één dure, maar meerdere betaalbare woningen op diezelfde hoeveelheid vierkante meters komen. De gemeenteraad was het hier niet mee eens: de ontwikkelaar mag geheel zelf de prijzen van de woningen in de vrije 40% bepalen. De marktwerking op gebied van wonen wordt hier dus door de gemeenteraad in stand gehouden, terwijl die markt juist de oorzaak is van de wooncrisis die we nu zien.

Gemeentebelangen kiest voor Purmerenders, niet voor projectontwikkelaars. Dat betekent dat we alle mogelijkheden om de wooncrisis aan te pakken gebruiken. Het kan niet zo zijn dat mensen 17 jaar op een wachtlijst moeten staan of dat afgestudeerde starters geen betaalbare koopwoning kunnen vinden. Gemeentebelangen pakt die problemen aan: in Purmerend zijn fors meer sociale huurwoningen, maar ook meer betaalbare koopwoningen nodig. Daar kiezen we dan ook voor. Meer over onze woonplannen leest u hier.


Lees meer recente berichten:

  • GBP: ‘Traineepool kan van meerwaarde zijn voor gemeente Purmerend’
    De gemeente Purmerend heeft een capaciteitsvraagstuk op het personeelsvlak. GBP is van mening dat het aantrekken, boeien en binden van jong talent belangrijk is voor de structurele oplossing van dit capaciteitsvraagstuk. Wij denken dat het opstarten van een traineepool in dit kader van meerwaarde kan zijn. Om die reden hebben…
    Lees meer
  • Raadslid Schaaij: ‘College van B&W is in slaap gevallen’
    In 2020 presenteerde burgemeester en wethouders plannen voor de verhuizing van de milieustraat naar de Baanstee-Noord. Destijds werden de kosten hiervan geraamd op 15,5 miljoen. Inmiddels ziet het kostenplaatje er heel anders uit: €26.420.000 is het bedrag dat de gemeente nu moet lenen om de bouw van de nieuwe milieustraat…
    Lees meer