‘Kijk ook naar mensen, naast alle cijfers’

‘Kijk ook naar mensen, naast alle cijfers’

We moeten het meer doen; kijken naar mensen, naast alle cijfers. GBP-fractievoorzitter Bram Buskoop stelt dat in aanleiding naar de discussie over de begroting: “We moeten ons blijven beseffen wat het veranderen van cijfers in een begroting uiteindelijk betekent voor de stad en voor onze inwoners. Daar doen we het immers voor.”

Cijfers, getallen en hoeveel geld waar naartoe gaat aanpassen is makkelijk. Het is schuiven met een paar komma’s en het is geregeld. Op het Stadhuis is het lastig te zien wat het vervolgens betekent voor de mensen in de stad. Gemeentebelangen hoopt dan ook dat er zeer veel aandacht blijft voor wat het schuiven met cijfers concreet voor mensen betekent.

In de begroting van Purmerend voor 2020 staan veel zaken die Gemeentebelangen positief vindt, maar het kan nog veel beter. Het sociale gezicht van onze stad moet veel meer naar voren komen. Gemeentebelangen zal dan ook zeker voorstellen doen die de zwakkeren in onze samenleving beter ondersteunen.

Gemeentebelangen staat voor een solidaire samenleving waar oog is voor mensen. We staan in dienst van mensen, niet van regels en cijfers. Met alles wat Gemeentebelangen doet zal daar dan ook op worden gelet, ook bij deze begroting. Daarom is het belangrijk: kijk ook naar mensen, naast alle cijfers.

Meer over Gemeentebelangen? Lees hier onze standpunten.


Lees meer recente berichten:

  • GBP verzoekt college om draagvlakonderzoek deelmobiliteit
    De commissie Ruimte vergaderde donderdagavond 23 maart over het Kwaliteitsplan en het Mobiliteitsprogramma van Eisen voor het Waterlandkwartier. Gemeentebelangen beperkte zich bij de bespreking vooral tot het onderwerp Deelmobiliteit. In het Waterlandkwartier wordt van toekomstige bewoners namelijk verwacht dat hun autobezit afneemt. Inwoners kunnen in plaats van hun eigen auto…
    Lees meer
  • GBP presents: hoe word je actief in de lokale politiek?
    Gemeentebelangen Purmerend organiseert op 14 maart van 19:00 tot uiterlijk 21:00 een online bijeenkomst voor inwoners van de gemeente Purmerend waarin wordt uitgelegd hoe Purmerenders politiek actief kunnen worden. Ook wordt er verteld hoe het werk van een raadslid eruit ziet en hoe de gemeenteraad werkt. Daarnaast is er ruim…
    Lees meer
Abonneer hier op onze nieuwsbrief, 1x per maand ons nieuws over Purmerend.