70 sociale huurwoningen bij Dopsloot

70 sociale huurwoningen bij Dopsloot

Er komen 70 sociale huurwoningen bij Dopsloot. Dat is de locatie bij het slootje tegenover het Jan van Egmond Lyceum. GBP-fractievoorzitter Bram Buskoop is blij dat er 70 gezinnen aan een betaalbare woning worden geholpen.

Het is een geruststellende gedachte dat 70 mensen of gezinnen, nu nog lang op de wachtlijst voor een woning, straks de sleutel overhandigt krijgen van een woning aan de Dopsloot. Tegelijkertijd is het ook belangrijk rekening te houden met de wensen van de buurt, zoals het behoud van speeltuinen, groen en mogelijke problemen als parkeerruimte.

Het participatieproces blijkt niet geheel vlekkeloos te zijn verlopen, zo vertelde een inspreker bij de vergadering over dit agendapunt. Het is spijtig dat het college er telkens niet in slaagt bewoners op een goede manier te betrekken. Inhoudelijke bezwaren kan over gepraat worden, maar bezwaren omtrent participatie horen er gewoonweg niet te zijn.

Gemeentebelangen is blij met de 70 nieuwe sociale huurwoningen, maar vraagt de wethouder wel urgent nu echt eens beter te kijken naar de wijze waarop inwoners betrokken worden bij woningbouwplannen.

In de hele stad moeten we kiezen voor fors meer sociale huurwoningen. Daar is, net als betaalbare koopwoningen, veel behoefte aan. Daar kiest Gemeentebelangen dan ook voor. Lees hier meer over de standpunten van GBP over Wonen.


Lees meer recente berichten:

  • GBP: ‘Traineepool kan van meerwaarde zijn voor gemeente Purmerend’
    De gemeente Purmerend heeft een capaciteitsvraagstuk op het personeelsvlak. GBP is van mening dat het aantrekken, boeien en binden van jong talent belangrijk is voor de structurele oplossing van dit capaciteitsvraagstuk. Wij denken dat het opstarten van een traineepool in dit kader van meerwaarde kan zijn. Om die reden hebben…
    Lees meer
  • Raadslid Schaaij: ‘College van B&W is in slaap gevallen’
    In 2020 presenteerde burgemeester en wethouders plannen voor de verhuizing van de milieustraat naar de Baanstee-Noord. Destijds werden de kosten hiervan geraamd op 15,5 miljoen. Inmiddels ziet het kostenplaatje er heel anders uit: €26.420.000 is het bedrag dat de gemeente nu moet lenen om de bouw van de nieuwe milieustraat…
    Lees meer