70 sociale huurwoningen bij Dopsloot

70 sociale huurwoningen bij Dopsloot

Er komen 70 sociale huurwoningen bij Dopsloot. Dat is de locatie bij het slootje tegenover het Jan van Egmond Lyceum. GBP-fractievoorzitter Bram Buskoop is blij dat er 70 gezinnen aan een betaalbare woning worden geholpen.

Het is een geruststellende gedachte dat 70 mensen of gezinnen, nu nog lang op de wachtlijst voor een woning, straks de sleutel overhandigt krijgen van een woning aan de Dopsloot. Tegelijkertijd is het ook belangrijk rekening te houden met de wensen van de buurt, zoals het behoud van speeltuinen, groen en mogelijke problemen als parkeerruimte.

Het participatieproces blijkt niet geheel vlekkeloos te zijn verlopen, zo vertelde een inspreker bij de vergadering over dit agendapunt. Het is spijtig dat het college er telkens niet in slaagt bewoners op een goede manier te betrekken. Inhoudelijke bezwaren kan over gepraat worden, maar bezwaren omtrent participatie horen er gewoonweg niet te zijn.

Gemeentebelangen is blij met de 70 nieuwe sociale huurwoningen, maar vraagt de wethouder wel urgent nu echt eens beter te kijken naar de wijze waarop inwoners betrokken worden bij woningbouwplannen.

In de hele stad moeten we kiezen voor fors meer sociale huurwoningen. Daar is, net als betaalbare koopwoningen, veel behoefte aan. Daar kiest Gemeentebelangen dan ook voor. Lees hier meer over de standpunten van GBP over Wonen.


Lees meer recente berichten:

  • Purmerendse gemeenteraad verruimt armoederegelingen
    De gemeenteraad van Purmerend heeft donderdagavond een vernieuwd armoedebeleid vastgesteld. Fracties als GroenLinks, PvdA en GBP namen met wisselend succes het initiatief om het armoedebeleid nog ruimhartiger vorm te geven. Een voorstel dat de bestaande armoederegelingen voor meer inwoners toegankelijk zou maken, strandde echter door de tegenstem van onder andere … Lees meer
  • Hulp gemeente bij toewijzing aanleunwoningen gestopt, GBP vraagt om uitleg
    Sinds augustus is de gemeente Purmerend definitief gestopt met het toewijzen van aanleunwoningen aan 75+ers. Inwoners die op zoek zijn naar een aanleunwoning moeten dat voortaan zelf regelen via Woonmatch. Dit nieuws heeft geleid tot verontruste reacties en zorgen onder de doelgroep. Wat GBP betreft zijn die zorgen terecht. Veel … Lees meer