Steun voor bijvriendelijke bushokjes

Steun voor bijvriendelijke bushokjes

Een sympathiek voorstel van PVV, GroenLinks en SP kon op een voor-stem rekenen van Gemeentebelangen. Steun voor bijvriendelijke bushokjes was er vanuit de fractie. Een tekort aan bijen is een probleem voor de toekomst en dus moeten er naar manieren gezocht worden om het aantal bijeen weer te laten toenemen.

Het voorstel van de drie partijen was daarom om op bushokjes bijvriendelijke daken te leggen, zodat bijen een plaats hebben om te kunnen leven. Bijen zijn van wezenlijk belang voor onze voedselvoorziening en biodiversiteit. Daarom kon GBP zonder veel problemen instemmen met de motie van de groenen, nationalisten en socialisten. Het is daarnaast ook vaak een mooier zicht dan alleen een stalen constructie.

GBP-raadslid Rijn Buskoop wees daarbij wel op het feit dat de afstand naar een bushalte van nu max. 400 naar max. 800 meter zal gaan. Dat betekent dat er ook minder bushokjes komen en dus minder bus’daken’ om de bijvriendelijkheid te laten blijken. Gemeentebelangen wil niet dat de afstand naar bushaltes toeneemt.


Lees meer recente berichten:

  • Fractievoorzitter Bram Buskoop: ‘Aanpakken van scheefgroei’
    Maandag 17 mei waren de algemene beschouwingen voor de Kadernota van 2022. In deze beschouwingen lichten de fractievoorzitters van de politieke partijen in de gemeenteraad hun visie op Purmerend toe. GBP-fractievoorzitter stond stil bij de scheefgroei in onze gemeente. Hieronder is zijn betoog te lezen.
  • Eerste GBP-avond succes, tweede op 27 april
    Eind maart organiseerde Gemeentebelangen Purmerend een avond met als thema ‘Wat doet een gemeenteraadslid?’ Deze eerste GBP-avond was een groot succes en wordt daarom herhaald op 27 april. U kunt zich hiervoor aanmelden De avond is bedoeld om inwoners van onze gemeente meer uitleg te geven over wat de gemeenteraad…
    Lees meer
close
Abonneer hier op onze nieuwsbrief, 1x per maand ons nieuws over Purmerend.