Steun voor bijvriendelijke bushokjes

Steun voor bijvriendelijke bushokjes

Een sympathiek voorstel van PVV, GroenLinks en SP kon op een voor-stem rekenen van Gemeentebelangen. Steun voor bijvriendelijke bushokjes was er vanuit de fractie. Een tekort aan bijen is een probleem voor de toekomst en dus moeten er naar manieren gezocht worden om het aantal bijeen weer te laten toenemen.

Het voorstel van de drie partijen was daarom om op bushokjes bijvriendelijke daken te leggen, zodat bijen een plaats hebben om te kunnen leven. Bijen zijn van wezenlijk belang voor onze voedselvoorziening en biodiversiteit. Daarom kon GBP zonder veel problemen instemmen met de motie van de groenen, nationalisten en socialisten. Het is daarnaast ook vaak een mooier zicht dan alleen een stalen constructie.

GBP-raadslid Rijn Buskoop wees daarbij wel op het feit dat de afstand naar een bushalte van nu max. 400 naar max. 800 meter zal gaan. Dat betekent dat er ook minder bushokjes komen en dus minder bus’daken’ om de bijvriendelijkheid te laten blijken. Gemeentebelangen wil niet dat de afstand naar bushaltes toeneemt.


Lees meer recente berichten:

  • Bewoners van tijdelijke woningen niet meegenomen in participatietraject, GBP komt met voorstel
    Op 12 januari besprak de commissie Ruimte het plan om een tankstation en een autoherstelgarage aan de Verzetslaan te realiseren. Gemeentebelangen kan in principe instemmen met dit plan, maar stelde tijdens de vergadering bij monde van commissielid Hoekstra nog wel enige vragen aan de portefeuillehouder. Hoekstra vroeg zich onder meer…
    Lees meer
  • GBP wenst alle inwoners een gelukkig 2023!
    Het bestuur en de fractie van Gemeentebelangen Purmerend wenst alle inwoners een mooi 2023 toe. Het eerste jaar van de ‘nieuwe’ fractie zit erop. In dit jaar heeft de fractie zich hard ingezet om onze standpunten te verkondigen in de gemeenteraad, maar ook daarbuiten. Denk aan de actie voor de…
    Lees meer
close
Abonneer hier op onze nieuwsbrief, 1x per maand ons nieuws over Purmerend.