Steun voor bijvriendelijke bushokjes

Steun voor bijvriendelijke bushokjes

Een sympathiek voorstel van PVV, GroenLinks en SP kon op een voor-stem rekenen van Gemeentebelangen. Steun voor bijvriendelijke bushokjes was er vanuit de fractie. Een tekort aan bijen is een probleem voor de toekomst en dus moeten er naar manieren gezocht worden om het aantal bijeen weer te laten toenemen.

Het voorstel van de drie partijen was daarom om op bushokjes bijvriendelijke daken te leggen, zodat bijen een plaats hebben om te kunnen leven. Bijen zijn van wezenlijk belang voor onze voedselvoorziening en biodiversiteit. Daarom kon GBP zonder veel problemen instemmen met de motie van de groenen, nationalisten en socialisten. Het is daarnaast ook vaak een mooier zicht dan alleen een stalen constructie.

GBP-raadslid Rijn Buskoop wees daarbij wel op het feit dat de afstand naar een bushalte van nu max. 400 naar max. 800 meter zal gaan. Dat betekent dat er ook minder bushokjes komen en dus minder bus’daken’ om de bijvriendelijkheid te laten blijken. Gemeentebelangen wil niet dat de afstand naar bushaltes toeneemt.


Lees meer recente berichten:

  • GBP: ‘Traineepool kan van meerwaarde zijn voor gemeente Purmerend’
    De gemeente Purmerend heeft een capaciteitsvraagstuk op het personeelsvlak. GBP is van mening dat het aantrekken, boeien en binden van jong talent belangrijk is voor de structurele oplossing van dit capaciteitsvraagstuk. Wij denken dat het opstarten van een traineepool in dit kader van meerwaarde kan zijn. Om die reden hebben…
    Lees meer
  • Raadslid Schaaij: ‘College van B&W is in slaap gevallen’
    In 2020 presenteerde burgemeester en wethouders plannen voor de verhuizing van de milieustraat naar de Baanstee-Noord. Destijds werden de kosten hiervan geraamd op 15,5 miljoen. Inmiddels ziet het kostenplaatje er heel anders uit: €26.420.000 is het bedrag dat de gemeente nu moet lenen om de bouw van de nieuwe milieustraat…
    Lees meer