Stadsverwarming wordt volgend jaar goedkoper

Stadsverwarming wordt volgend jaar goedkoper

De energierekening gaat voor gebruikers van Stadsverwarming volgend jaar enkele tientjes omlaag. Dat meldt onder meer het Noordhollands Dagblad deze week. Mooi nieuws voor alle gebruikers, maar er moet nog meer gebeuren als het aan ons ligt.

Er is zo’n anderhalf tot twee miljoen euro beschikbaar om de energierekening voor mensen te verlagen. Een mooi bedrag om mee te beginnen. Gemeentebelangen heeft als doel om de winsten van de SVP altijd te gebruiken voor het verlagen van de energierekening. Immers worden de winsten gemaakt door wat de gebruikers betalen.

Naast het verlagen van de energierekening stelt Gemeentebelangen nog twee andere doelen. Gebruik maken van een andere energiebron dan biomassa is de eerste. De tweede is het democratiseren van de SVP zelf.

Andere energiebron

De afgelopen weken is er veel discussie ontstaan over het gebruik van biomassa. Conclusie: biomassa is duur en niet-duurzaam. Bomen kappen voor energievoorziening is überhaupt een vreemde gedachtegang natuurlijk en onderzoeken onderschrijven dat. Voor Gemeentebelangen is het doel een lagere energierekening voor onze inwoners. Dat doel bereiken we door duurzame energievoorziening die klaar is voor de toekomst, en dat is biomassa helaas niet.

Gemeentebelangen wil dan ook veel meer inzetten op zonnepanelen op daken en overheidsgebouwen. Ook moet gekeken worden naar duurzame alternatieven voor de langere termijn, zoals waterkracht en geothermie. In ieder geval: nu geen dure extra biowarmtecentrale terwijl over 20 jaar een andere bron ons van energie gaat voorzien. Dat is een verspilling van tijd en geld.

Andere vorm

Een discussie die zo nu en dan voorbijkomt is die over de monopoliepositie van de Stadsverwarming Purmerend. Op dit moment is de SVP een zelfstandig bedrijf, waar de gemeente Purmerend 100% aandeelhouder van is. Dit is best een vreemde constructie. De gemeente is van plan de SVP uit te bereiden, maar heeft geen invloed op het dagelijkse beleid. Dat kan en moet anders. Gemeentebelangen ziet twee mogelijkheden voor de toekomst van de SVP.

De eerste optie is het volledig beheren van de Stadsverwarming. In plaats van een ‘zelfstandig’ bedrijf komt de SVP volledig in beheer van de gemeente. Op die manier ontstaat democratische controle van het college van burgemeester en wethouders, via de gemeenteraad en dus via de kiezer, over wat er met de SVP gebeurt. Aangezien het college als doel heeft de SVP nog breder in te zetten in de stad, zou dit een logische optie kunnen zijn.

Een tweede mogelijkheid is dat gebruikers van de Stadsverwarming zelfs direct invloed krijgen op de keuzes die worden gemaakt. Dan wordt de SVP geen eigendom van de gemeente, maar eigendom van de gebruikers. Zij kunnen dan zelf besluiten nemen over de toekomst van hun energievoorziening. Ook deze optie ziet Gemeentebelangen graag onderzocht.

En nu?

In de komende maanden zal Gemeentebelangen zich meer bezighouden met de Stadsverwarming. Recent was er nog een verhit debat in de gemeenteraad over het gebruik van biowarmte. Die discussie zullen we voortzetten. Daarnaast komen we met voorstellen om de SVP op een andere manier vorm te geven en toekomstbestendig te maken. Een energievoorziening die er is voor álle Purmerenders.


Lees meer recente berichten:

  • Purmerendse gemeenteraad verruimt armoederegelingen
    De gemeenteraad van Purmerend heeft donderdagavond een vernieuwd armoedebeleid vastgesteld. Fracties als GroenLinks, PvdA en GBP namen met wisselend succes het initiatief om het armoedebeleid nog ruimhartiger vorm te geven. Een voorstel dat de bestaande armoederegelingen voor meer inwoners toegankelijk zou maken, strandde echter door de tegenstem van onder andere … Lees meer
  • Hulp gemeente bij toewijzing aanleunwoningen gestopt, GBP vraagt om uitleg
    Sinds augustus is de gemeente Purmerend definitief gestopt met het toewijzen van aanleunwoningen aan 75+ers. Inwoners die op zoek zijn naar een aanleunwoning moeten dat voortaan zelf regelen via Woonmatch. Dit nieuws heeft geleid tot verontruste reacties en zorgen onder de doelgroep. Wat GBP betreft zijn die zorgen terecht. Veel … Lees meer