Weinig veranderingen in de begroting

Weinig veranderingen in de begroting

Ondanks de vele voorstellen van partijen in de oppositie, zijn er weinig veranderingen in de begroting van 2020 doorgevoerd. Wel kreeg Gemeentebelangen een voorstel aangenomen over het scheiden van afval.

Het is niet ongebruikelijk dat partijen die niet deelnemen aan de coalitie (oppositiepartijen) de begroting op verschillende vlakken proberen te wijzigen. Voor elk voorstel tot wijziging is een meerderheid aan stemmen nodig in de gemeenteraad. Het is echter ook goed gebruik dat de partijen in de coalitie de meeste voorstellen afwijzen. Dat is best vreemd, aangezien coalitiepartijen alleen gebonden zijn aan een coalitieakkoord – en niet aan een begroting. Ze mogen dus vrijelijk stemmen zoals zij goed vinden.

Desondanks deze praktijk diende Gemeentebelangen succesvol een motie in om afvalscheiding op scholen beter mogelijk te maken. Daarnaast werd ook een voorstel om toiletten in het centrum te realiseren, op initiatief van GroenLinks en Gemeentebelangen, overgenomen door het college van burgemeester en wethouders.

Andere voorstellen van Gemeentebelangen

Naast de aangenomen motie over afvalscheiding diende Gemeentebelangen nog een aantal andere voorstellen in. Politiek is keuzes maken en wij zouden andere keuzes hebben gemaakt. Net als bij andere partijen leidden deze moties tot weinig veranderingen in de begroting. In de huidige begroting wordt veel geld uitgetrokken voor ‘overbodige luxes’ als het trekken van toeristen, maar GBP ziet liever dat dit geld terechtkomt waar het echt nodig is. Zoals bij het bestrijden van armoede, het verlagen van de energierekening en het bouwen van nog meer betaalbare woningen.

Zo diende Gemeentebelangen samen met GroenLinks een voorstel in om de inkomensgrens voor regelingen voor minderbedeelden op te rekken. Nu is dat nog 120% van het sociaal minimum, maar dit mag ten minste 130% worden. In veel gemeenten om ons heen gebeurt dit ook al, omdat veel mensen meer dan 120% boven het sociaal minimum zitten tóch geen geld hebben voor leuke activiteiten. Dat vonden we belangrijker dan de 150.000 euro voor stadspromotie of de 250.000 euro voor de fusie met de Beemster. Het voorstel haalde het helaas niet.

Weinig veranderingen in de begroting dus. Desondanks blijft Gemeentebelangen zich inzetten voor het bestrijden van armoede, tegenaan van sociale ongelijkheid en het bevorderen van aandacht voor elkaar. Lees hier meer over onze visie en bekijk ook het betoog van GBP-fractievoorzitter Bram Buskoop erover.


Lees meer recente berichten:

  • Bijeenkomst GBP over de visie op de Oostflank
    Op 3 april gaat GBP graag in gesprek met inwoners en organisaties over de visie op de Oostflank. De bijeenkomst vindt plaats in de Purmerkerk vanaf 19:30 tot 21:30. Laat dit veld leegAbonneer hier op onze nieuwsbrief, 1x per maand ons nieuws over Purmerend. Naam * E-mailadres * Bedankt voor…
    Lees meer
  • Minder bussen en geen extra treinen tijdens werkzaamheden A7: regioraadsleden komen in actie
    Op 5 april start Rijkswaterstaat met de werkzaamheden om de brug over de A7 te versterken. Weggebruikers wordt geadviseerd de auto zoveel mogelijk te laten staan en in plaats daarvan met het OV te reizen. Onlangs kondigde busvervoerder EBS echter aan de dienstregeling tijdens de werkzaamheden aan de A7 verder…
    Lees meer