Weinig veranderingen in de begroting

Weinig veranderingen in de begroting

Ondanks de vele voorstellen van partijen in de oppositie, zijn er weinig veranderingen in de begroting van 2020 doorgevoerd. Wel kreeg Gemeentebelangen een voorstel aangenomen over het scheiden van afval.

Het is niet ongebruikelijk dat partijen die niet deelnemen aan de coalitie (oppositiepartijen) de begroting op verschillende vlakken proberen te wijzigen. Voor elk voorstel tot wijziging is een meerderheid aan stemmen nodig in de gemeenteraad. Het is echter ook goed gebruik dat de partijen in de coalitie de meeste voorstellen afwijzen. Dat is best vreemd, aangezien coalitiepartijen alleen gebonden zijn aan een coalitieakkoord – en niet aan een begroting. Ze mogen dus vrijelijk stemmen zoals zij goed vinden.

Desondanks deze praktijk diende Gemeentebelangen succesvol een motie in om afvalscheiding op scholen beter mogelijk te maken. Daarnaast werd ook een voorstel om toiletten in het centrum te realiseren, op initiatief van GroenLinks en Gemeentebelangen, overgenomen door het college van burgemeester en wethouders.

Andere voorstellen van Gemeentebelangen

Naast de aangenomen motie over afvalscheiding diende Gemeentebelangen nog een aantal andere voorstellen in. Politiek is keuzes maken en wij zouden andere keuzes hebben gemaakt. Net als bij andere partijen leidden deze moties tot weinig veranderingen in de begroting. In de huidige begroting wordt veel geld uitgetrokken voor ‘overbodige luxes’ als het trekken van toeristen, maar GBP ziet liever dat dit geld terechtkomt waar het echt nodig is. Zoals bij het bestrijden van armoede, het verlagen van de energierekening en het bouwen van nog meer betaalbare woningen.

Zo diende Gemeentebelangen samen met GroenLinks een voorstel in om de inkomensgrens voor regelingen voor minderbedeelden op te rekken. Nu is dat nog 120% van het sociaal minimum, maar dit mag ten minste 130% worden. In veel gemeenten om ons heen gebeurt dit ook al, omdat veel mensen meer dan 120% boven het sociaal minimum zitten tóch geen geld hebben voor leuke activiteiten. Dat vonden we belangrijker dan de 150.000 euro voor stadspromotie of de 250.000 euro voor de fusie met de Beemster. Het voorstel haalde het helaas niet.

Weinig veranderingen in de begroting dus. Desondanks blijft Gemeentebelangen zich inzetten voor het bestrijden van armoede, tegenaan van sociale ongelijkheid en het bevorderen van aandacht voor elkaar. Lees hier meer over onze visie en bekijk ook het betoog van GBP-fractievoorzitter Bram Buskoop erover.


Lees meer recente berichten:

  • Bewoners van tijdelijke woningen niet meegenomen in participatietraject, GBP komt met voorstel
    Op 12 januari besprak de commissie Ruimte het plan om een tankstation en een autoherstelgarage aan de Verzetslaan te realiseren. Gemeentebelangen kan in principe instemmen met dit plan, maar stelde tijdens de vergadering bij monde van commissielid Hoekstra nog wel enige vragen aan de portefeuillehouder. Hoekstra vroeg zich onder meer…
    Lees meer
  • GBP wenst alle inwoners een gelukkig 2023!
    Het bestuur en de fractie van Gemeentebelangen Purmerend wenst alle inwoners een mooi 2023 toe. Het eerste jaar van de ‘nieuwe’ fractie zit erop. In dit jaar heeft de fractie zich hard ingezet om onze standpunten te verkondigen in de gemeenteraad, maar ook daarbuiten. Denk aan de actie voor de…
    Lees meer
close
Abonneer hier op onze nieuwsbrief, 1x per maand ons nieuws over Purmerend.