‘College faalt bij communicatie De Woonplek’

‘College faalt bij communicatie De Woonplek’

Het college faalt bij communicatie De Woonplek. Deze ‘plek’ betreft een voorziening voor chronisch verslaafden in Purmerend en zou tussen de nieuwe buurt Klein Where en het huidige politiebureau moeten komen.

Omwonenden van ‘De Woonplek’ zijn tot nu toe slecht door het college meegenomen bij de plannen en verzetten zich tegen de komst. Zo is er door bewoners van Klein Where een petitie gestart om de bouw te voorkomen.

“We zien helaas te vaak dat het stadsbestuur met plannen komt zonder eerst met de buurt in gesprek te gaan. Dat leidt logischerwijs tot onrust in de buurt, wat voorkomen kan worden door van tevoren met de buurt te overleggen. Samen werken aan een idee en niet eenzijdig een plan presenteren: dat moet vaker gebeuren.”

Bram Buskoop, fractievoorzitter Gemeentebelangen Purmerend

Communicatie over nieuwbouw vanuit de gemeente levert vaker problemen op, niet alleen nu bij De Woonplek. Zo waren soortgelijke missers te zien bij De Meeuw en de Luitje Broekemastraat. Voor Gemeentebelangen is het proces van groot belang.

Het is van belang als er ideeën zijn om te bouwen in een buurt, er eerst overlegd wordt met de buurt. Op die manier kan samen met de buurt gewerkt worden aan de plan, wat vervolgens aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd. Als buurt en wethouder het eens zijn over een voorstel, kan de gemeenteraad ook moeilijk ‘nee’ zeggen.

In februari zal de gemeenteraad praten over De Woonplek. Voor Gemeentebelangen is het altijd voorwaardelijk geweest voor bouwprojecten dat er goede communicatie is geweest tussen wethouder en omwonenden. Daar lijkt het helaas nu niet op. Wanneer zowel buurt als wethouder zich kunnen vinden in een plan, kan Gemeentebelangen instemmen.

Laten we samen werken aan een gemeente die haar inwoners serieus neemt. Word lid van Gemeentebelangen, praat serieus mee en breng met ons verandering in Purmerend.


Lees meer recente berichten: