Blog Jordi: ‘Blaas het referendum nieuw leven in!’

Blog Jordi: ‘Blaas het referendum nieuw leven in!’

Elke maand verschijnt er een blog van een van onze actieve leden, over een actueel onderwerp. Deze maand schrijft Jordi Albers een blog. Het gaat over het besluit van de provincies Limburg en Noord-Brabant om een correctief, bindend referendum in te voeren en over de vraag hoe en waarom we in Purmerend het referendum ook nieuw leven in zouden moeten blazen.

Door: Jordi Albers, fractieadviseur en algemeen bestuurslid

Referenda in opkomst

Na de afschaffing van het landelijk raadgevend referendum ontstaat er steeds meer vraag naar burgerparticipatie. Limburg en Noord-Brabant voeren binnenkort het bindend referendum in. De Raad van State staat positief tegenover referenda. En ook de staatscommissie onder leiding van Johan Remkes zegt hetzelfde: referenda zijn een prachtige aanvulling op onze representatieve democratie. Landelijk is het niet meer mogelijk om referenda te organiseren, maar o.a. in Noord-Holland en Purmerend is deze mogelijkheid er zeker wel. Waarom zijn er dan nog nooit referenda georganiseerd over Noord-Hollandse en Purmerendse besluiten? Het probleem is dat nog te veel mensen de mogelijkheid tot het organiseren van een referendum niet kennen. Ook is de procedure te ouderwets en ingewikkeld. Dit moet veranderen!

Na Limburg en Noord-Brabant zijn er in het provinciehuis van Noord-Holland ook steeds vaker positieve geluiden over het referendum te horen. Zo werd er in Noord-Holland laatst een motie aangenomen die de Gedeputeerde Staten opriepen om de bevolking bekend te maken met het provinciaal referendum, o.a. via sociale media en/of het verspreiden van een brochure. De motie haalt daarmee een belangrijk punt aan dat ook geldt voor bv. de referendumverordening in Purmerend: de mogelijkheid om zo’n referendum te organiseren is te onbekend bij de inwoners, en het zou mooi zijn als deze mogelijkheid in de toekomst actief wordt gepromoot. Voordat we dat doen moeten we echter wel de referendumverordening ‘21eeuw waardig’ maken.

Verbeterpunten voor de referendumverordening

Het is in onze stad bijvoorbeeld niet mogelijk om digitaal de benodigde handtekeningen te verzamelen om aan de, trouwens veels te hoge, drempel te voldoen. Deze mogelijkheid was er wél bij het landelijk raadgevend referendum. Er moeten nu alleen al voor een inleidend verzoek minimaal 200 mensen naar het stadhuis komen om dit te ondertekenen. Gelukkig zien steeds meer mensen in dat dit niet meer van deze tijd is: binnenkort ligt er in de Provinciale Staten van Noord-Holland een voorstel klaar waarmee het proces van handtekeningen inzamelen ook digitaal geregeld kan worden. Het is wenselijk dat het digitaal inzamelen van handtekeningen ook in Purmerend mogelijk wordt gemaakt. Om het referendum nog toegankelijker voor de inwoners van Purmerend te maken zal het aantal benodigde handtekeningen voor het aanvragen van een referendum omlaag moeten. Ook het vervangen van de opkomstdrempel door een uitkomstdrempel behoord tot de mogelijkheden. Het gros van de lokale referenda die in Nederland gehouden zijn hadden niet eens een opkomstdrempel, maar een uitkomstdrempel. De uitkomstdrempel trekt strategische thuisblijvers namelijk naar de stembus. Het zou een enorme impuls aan de lokale democratie geven als zulke vernieuwende voorstellen ook in Purmerend worden ingediend (en hopelijk ook aangenomen).

Versteviging van de lokale democratie

Lokale referenda zorgen voor een maatschappelijke discussie. Er worden debatten georganiseerd, brochures verspreid en er wordt campagne gevoerd. Door dit alles krijgt de inwoner dus erg veel informatie, en kan hierop baseren wat zijn of haar keuze bij het referendum is. Dit zorgt voor een grotere betrokkenheid bij lokale besluiten. Het zal de lokale democratie in positieve zin veranderen. Op dit moment stemt de burger één keer per vier jaar, waarna er een coalitie akkoord (vol met compromissen) wordt gesloten en hierdoor beloftes van politieke partijen vaak niet in beleid uitmonden. Dankzij referenda doorbreek je deze situatie en zorg je voor het grootst mogelijke maatschappelijke draagvlak, wat het uitgangspunt van democratie is.

In het kort: om onze lokale democratie d.m.v. referenda te verstevigen is het nodig om het referendum bekend te maken onder de Purmerendse bevolking. Ook moet de burger in staat worden gesteld om digitaal een referendumverzoek in te kunnen dienen. Tot slot moet er nagedacht worden over het eventueel vervangen van de opkomstdrempel.


Lees meer recente berichten:

  • Bijstandsgerechtigden Purmerend niet langer gekort door thuiswonend kind
    Op 30 juni nam de Purmerendse gemeenteraad een motie van GroenLinks, PvdA en Gemeentebelangen Purmerend betreffende de kostendelersnorm aan. Deze motie verzoekt het college om vanaf 1 juli mensen die onder de kostendelersnorm vallen doordat hun kind de leeftijd van 21 bereikt, niet langer te korten. Daarnaast verzoekt de raad…
    Lees meer
  • GBP & D66 bevragen college over aanvraag energietoeslag
    De fracties van Gemeentebelangen en D66 hebben gezamenlijk schriftelijke vragen aan het college gesteld over de aanvraag van de energietoeslag. Dit naar aanleiding van een artikel in het Noordhollands Dagblad waaruit blijkt dat de aanvraagprocedure in Purmerend veel ingewikkelder is dan in omliggende gemeenten. Ingewikkelde procedures Inwoners die recht hebben…
    Lees meer
close
Abonneer hier op onze nieuwsbrief, 1x per maand ons nieuws over Purmerend.