Nieuw locatieonderzoek voor De Woonplek

Nieuw locatieonderzoek voor De Woonplek

Er komt een nieuw locatieonderzoek naar een geschikte locatie voor De Woonplek. Daartoe heeft de gemeenteraad op 28 mei 2020 besloten. Gemeentebelangen is blij dat er een nieuw proces komt. Wel is het zaak dat de raad en toekomstige omwonenden goed worden betrokken.

De Woonplek is al maanden een veelbesproken onderwerp in Purmerend. Er zou een voorziening voor mensen met een complexe zorgvraag komen op het Oudelandsdijkje, vlakbij het politiekantoor. Het college heeft dit plan niet op een goede manier gepresenteerd en omwonenden vonden het plan niks. Dankzij de acties van bewoners en onder meer steun van Gemeentebelangen, is de locatie nu uit het voorstel gehaald voor opvang voor deze doelgroep.

Gemeentebelangen is blij dat de wethouder nu een stap terug doet en met de raad en zorgpartijen gaat kijken naar een geschikte locatie. Een goed locatieonderzoek voor De Woonplek is daarbij van belang. Er moet hiervoor een duidelijk tijdspad komen waarin komt te staan in welke fase wie op welke manier wordt betrokken.

Zorg voor onze inwoners

Dat deze groep mensen opvang nodig heeft, staat buiten kijf. Als gemeente hebben we een zorgplicht voor iedere inwoner. Het college overlegt met zorgpartijen voor de juiste manier van opvang. De raad denkt vervolgens mee over waar dit het beste gerealiseerd kan worden.

Gemeentebelangen wilde wel dat de wethouder met een procesvoorstel komt en dat de raad de mogelijkheid heeft deze te bespreken. Het ging in dit dossier helaas vaak mis omtrent het betrekken van inwoners, dus het is zaak nu een goed plan te hebben. De verwachting is dat dit plan er rond de zomer moet liggen.

Locatieonderzoek Woonplek: geen Oudelandsdijkje

Minder tevreden zijn we over de uitspraken van de wethouder dat de oude locatie nog niet uit beeld is. Dit omdat de wethouder aangeeft aan dat de criteria nog moeten worden vastgesteld en daarom geen enkele locatie valt uit te sluiten. Na alle commotie over de locatie is voor Gemeentebelangen echter helder dat Oudelandsdijkje geen geschikte locatie is. Daar zullen we dan ook op inzetten.

Lees hier de veelgestelde vragen over De Woonplek.


Lees meer recente berichten:

  • Frank Schaaij sluit zich aan bij GBP
    Per direct sluit het onafhankelijk raadslid Frank Schaaij zich aan bij GBP. Dit betekent een versterking van de gemeenteraadsfractie van Gemeentebelangen Purmerend, die hierdoor groeit van 1 naar 2 zetels. De politieke partij Gemeentebelangen Purmerend (GBP) is opgericht in 2019. Speerpunten van GBP zijn: – Aanpakken woningnood in Purmerend –…
    Lees meer
  • ‘Op naar een betrouwbaar en transparant bestuur’ – Algemene Beschouwingen GBP
    Tijdens de Algemene Beschouwingen op 8 november deelde fractievoorzitter Jordi Albers de visie van GBP op de staat van de lokale politiek, de opgave op het gebied van wonen en over de noodzaak om beter te prioriteren. Lees hier de uitgeschreven tekst. Vertrouwen Beste Purmerenders, voorzitter,Een jaar geleden sprak ik…
    Lees meer