Nieuw locatieonderzoek voor De Woonplek

Nieuw locatieonderzoek voor De Woonplek

Er komt een nieuw locatieonderzoek naar een geschikte locatie voor De Woonplek. Daartoe heeft de gemeenteraad op 28 mei 2020 besloten. Gemeentebelangen is blij dat er een nieuw proces komt. Wel is het zaak dat de raad en toekomstige omwonenden goed worden betrokken.

De Woonplek is al maanden een veelbesproken onderwerp in Purmerend. Er zou een voorziening voor mensen met een complexe zorgvraag komen op het Oudelandsdijkje, vlakbij het politiekantoor. Het college heeft dit plan niet op een goede manier gepresenteerd en omwonenden vonden het plan niks. Dankzij de acties van bewoners en onder meer steun van Gemeentebelangen, is de locatie nu uit het voorstel gehaald voor opvang voor deze doelgroep.

Gemeentebelangen is blij dat de wethouder nu een stap terug doet en met de raad en zorgpartijen gaat kijken naar een geschikte locatie. Een goed locatieonderzoek voor De Woonplek is daarbij van belang. Er moet hiervoor een duidelijk tijdspad komen waarin komt te staan in welke fase wie op welke manier wordt betrokken.

Zorg voor onze inwoners

Dat deze groep mensen opvang nodig heeft, staat buiten kijf. Als gemeente hebben we een zorgplicht voor iedere inwoner. Het college overlegt met zorgpartijen voor de juiste manier van opvang. De raad denkt vervolgens mee over waar dit het beste gerealiseerd kan worden.

Gemeentebelangen wilde wel dat de wethouder met een procesvoorstel komt en dat de raad de mogelijkheid heeft deze te bespreken. Het ging in dit dossier helaas vaak mis omtrent het betrekken van inwoners, dus het is zaak nu een goed plan te hebben. De verwachting is dat dit plan er rond de zomer moet liggen.

Locatieonderzoek Woonplek: geen Oudelandsdijkje

Minder tevreden zijn we over de uitspraken van de wethouder dat de oude locatie nog niet uit beeld is. Dit omdat de wethouder aangeeft aan dat de criteria nog moeten worden vastgesteld en daarom geen enkele locatie valt uit te sluiten. Na alle commotie over de locatie is voor Gemeentebelangen echter helder dat Oudelandsdijkje geen geschikte locatie is. Daar zullen we dan ook op inzetten.

Lees hier de veelgestelde vragen over De Woonplek.


Lees meer recente berichten:

  • Bijstandsgerechtigden Purmerend niet langer gekort door thuiswonend kind
    Op 30 juni nam de Purmerendse gemeenteraad een motie van GroenLinks, PvdA en Gemeentebelangen Purmerend betreffende de kostendelersnorm aan. Deze motie verzoekt het college om vanaf 1 juli mensen die onder de kostendelersnorm vallen doordat hun kind de leeftijd van 21 bereikt, niet langer te korten. Daarnaast verzoekt de raad…
    Lees meer
  • GBP & D66 bevragen college over aanvraag energietoeslag
    De fracties van Gemeentebelangen en D66 hebben gezamenlijk schriftelijke vragen aan het college gesteld over de aanvraag van de energietoeslag. Dit naar aanleiding van een artikel in het Noordhollands Dagblad waaruit blijkt dat de aanvraagprocedure in Purmerend veel ingewikkelder is dan in omliggende gemeenten. Ingewikkelde procedures Inwoners die recht hebben…
    Lees meer

close
Abonneer hier op onze nieuwsbrief, 1x per maand ons nieuws over Purmerend.