Bram Buskoop (GBP): ‘Naastenliefde in de praktijk brengen’

Bram Buskoop (GBP): ‘Naastenliefde in de praktijk brengen’

GBP-fractievoorzitter Bram Buskoop vraagt bij de algemene beschouwingen aandacht voor het in de praktijk brengen van naastenliefde. Buskoop roept op om meer aandacht te hebben voor de dingen die in het leven écht belangrijk zijn.

Op 3, 4 en 5 november van 2020 spreekt de gemeenteraad over de begroting voor de komende jaren. Een belangrijk onderdeel daarvan zijn de algemene beschouwingen, waar fracties hun blik kunnen geven op de samenleving van nu en van de toekomst.

Gemeentebelangen vraagt bij monde van Bram Buskoop aandacht voor meer betaalbare woningen, een energiebeleid waar lagere inkomens ook van profiteren en het verkleinen van verschillen tussen arm en rijk.

Lees hier de tekst van de algemene beschouwingen van de fractievoorzitter. Op ons YouTube-kanaal vindt u de videoversie. De tekst is ook hier te downloaden.

Algemene beschouwingen 2020 – B. Buskoop

Inleiding

De afgelopen zeven ‘coronamaanden’ laten veel zien over de samenleving die we hebben. Corona leert ons dat de simpele dingen er enorm toe doen en het leven waarde geven. Of het nu gaat om een avondje uit met vrienden, het kunnen geven van een knuffel aan je oma of het kunnen langsbrengen van een bosje bloemen bij een ziek familielid. Het zijn de kleine dingen die je doet, die van grote betekenis zijn voor de mensen om je heen. De afgelopen maanden zijn dan ook enorm zwaar geweest voor iedereen die dat soort dingen mist. En dat merk ik bij mezelf ook. Ik wil onze inwoners vanaf deze plek de komende maanden dan ook nog veel sterkte wensen.

Het zijn de kleine dingen die je doet, die van grote betekenis zijn voor de mensen om je heen.

Bram Buskoop, fractievoorzitter gemeentebelangen purmerend

Medemenselijkheid, naastenliefde en solidariteit

De afgelopen maanden laten ook positieve dingen zien. We zien prachtige initiatieven ontstaan vanuit onder meer verenigingen, kerken en buurtorganisaties om extra aandacht te geven aan de mensen die dat in deze moeilijke tijd kunnen gebruiken. En dat is ook de veerkracht die we als samenleving hebben: in barre tijden zijn we er voor elkaar en laten we medemenselijkheid, naastenliefde en solidariteit in de praktijk zien.

Corona biedt ook de kans om goed na te denken over wat echt belangrijk is in het leven. Of we niet te veel focussen op meer geld en meer spullen, en te weinig op de mensen om ons heen die het moeilijk hebben. Want in de moeilijke momenten van ons leven, als je je baan verliest, als een dierbare overlijdt of als je zelf in het ziekenhuis ligt, dan telt al het geld en tellen spullen die hebt niet meer. Dan telt het dat er mensen om je heen zijn die je liefhebben en die je helpen om door die moeilijke tijd heen te komen. Tijdens die momenten beseffen we ons dat het liefde is en dat het vriendschappen zijn die ons echt gelukkig maken.

Het defect van onze samenleving

Voor politici biedt corona ook de kans om na te denken over hoe onze samenleving nu in elkaar zit. Of we niet zijn doorgeslagen met individualisering, liberalisering en marktwerking. Wat ons betreft zijn we dat zeker wel. Veel van de maatschappelijkeproblemen die we zien zijn ontstaan omdat we als overheid hebben gezegd: dat lost de markt wel op, of dat lost het individu wel op.

Waar we eerst bepaalde zaken als gemeenschappelijk goed zagen, zien we dat nu als een product waar een prijskaartje opgeplakt kan worden. Of het nu gaat om een patiënt in het ziekenhuis, een woning in de stad of om andere basisvoorzieningen die elk mens nodig heeft. Het gaat er nu om hoe er zoveel mogelijk geld mee verdiend kan worden. En dat is wat mij betreft de verkeerde gedachte.

Ik zag laatst een woning te koop staan. En waar eerst woningen werden gekocht door personen om in te wonen, was deze woning daar niet voor bedoeld. Er stond namelijk met koeienletters ‘te koop: beleggingsobject’ op. Het was niet de bedoeling om de woning te verkopen aan iemand die daar met zijn gezin gaat wonen. Nee, het is de bedoeling geworden om de woning te kopen en er zoveel mogelijk geld aan te verdienen. Een woning is dan niks meer dan een samenraapsel aan materialen waar je geld mee kunt verdienen. Wat mij betreft is dit een schoolvoorbeeld van doorgeslagen marktwerking en de valse gedachte dat alles een prijs heeft of zou moeten hebben.

Een nieuwe, sociale samenleving

Wat we nu nodig hebben is een samenleving waar genoeg tijd en ruimte is om aandacht voor elkaar te hebben. En een samenleving met een overheid die haar verantwoordelijkheid neemt op gebied van bijvoorbeeld zorg, woningbouw en onze energievoorziening. Zowel landelijk als lokaal.

Wat Gemeentebelangen betreft gaan we daar dan ook snel mee aan de slag. Allereerst verkleinen we de verschillen in onze stad tussen de rijkste en de armste inwoners. Dit zodat iedereen mee kan doen met de activiteiten die onze stad rijk is, en niemand wordt gedwongen om in armoede te leven.

Daarnaast zorgen we ervoor dat iedereen een dak boven zijn hoofd heeft. De wooncrisis is nergens zo hard ingeslagen als in Purmerend. Als blijkt dat in 2019 slechts 9% van alle gebouwde woningen een betaalbare, sociale huurwoning is, dan laat dat zien dat we als gemeente verkeerd bezig zijn. Iedereen hoort een plek te hebben die hij of zij ‘thuis’ kan noemen, en niemand hoort wakker te liggen met de vraag of er aan het einde van de maand nog wel genoeg geld is voor de huur of de boodschappen.

Verder zorgen we ervoor dat iedereen kan meeprofiteren van duurzame energie. Door niet duurzaamheidssubsidies alleen aan de meest vermogende inwoners te geven, zoals dit college wel doet. Maar juist door met plannen te komen waarbij we de mensen voor wie de energierekening nu al te hoog is, financieel kunnen ondersteunen.

Iedereen hoort een plek te hebben die hij of zij ‘thuis’ kan noemen, en niemand hoort wakker te liggen met de vraag of er aan het einde van de maand nog wel genoeg geld is voor de huur of de boodschappen.

Bram Buskoop, fractievoorzitter Gemeentebelangen purmerend

Het doel van de gemeente

We zijn er als gemeente om ervoor te zorgen dat iedereen een thuis heeft, dat de omgeving leefbaar is en dat niemand bang hoeft te zijn om niet rond te kunnen komen. En soms zien we dan voorstellen in de gemeenteraad voorbijkomen waarvan we zeggen: moet dit nou, moeten we hier nu geld aan gaan uitgeven? Is dit nu echt het belangrijkste wat we voor onze inwoners kunnen betekenen op dit moment?

Ik hoop dan ook dat alle raadsleden stilstaan bij de vraag hoe we als overheid aan die dingen die het leven waarde geven, een belangrijke bijdrage kunnen leveren. We hebben als overheid een plicht om te zorgen voor onze meest kwetsbare inwoners, en laten we dan ook vooral daar onze focus leggen. Waarbij medemenselijkheid, naastenliefde en solidariteit de belangrijkste uitgangspunten zijn.

Dank u wel.

Bram Buskoop
Fractievoorzitter Gemeentebelangen Purmerend

Volg Gemeentebelangen ook op Facebook en Twitter om op de hoogte te blijven! Een persoonlijke reactie op de algemene beschouwingen insturen? Mail dan naar b.buskoop@gbpurmerend.nl (Bram Buskoop).


Lees meer recente berichten: