Geen extra informatie over inspraak, raad tegen

Geen extra informatie over inspraak, raad tegen

De gemeenteraad heeft een voorstel om informatie te verstrekken over inspraak afgewezen. Gemeentebelangen diende deze motie samen met PvSP en D66. Door het plan zouden inwoners fysiek en digitaal beter op de hoogte worden gebracht van de inspraakmogelijkheden.

Weinig inwoners weten momenteel wat ze kunnen doen om invloed te hebben op het gemeentebestuur. Bij verkiezingen zijn allerlei partijen op straat zichtbaar, maar na de verkiezingen een stuk minder. Dit zorgt voor wantrouwen bij inwoners en daarom zijn veranderingen in de werkwijze noodzakelijk.

Mogelijkheden voor invloed

Tegelijkertijd zijn er wel al verschillende mogelijkheden op dit moment om invloed uit te oefenen. Deze middelen moeten echter veel meer gepromoot worden om inwoners hier gebruik van te laten maken. Daarom wil GBP dat het college hiermee aan de slag gaat, bijvoorbeeld door een (digitale) brochure op te stellen en deze te verspreiden. Hart van Purmerend steunde de motie, de rest van de raad was tegen deze extra informatie.

De Partij van de Arbeid (PvdA) was het felst tegen het informeren van inwoners over de democratische instrumenten. Ze wilden het voorstel niet eens bespreken tijdens de vergadering van de gemeenteraad en tijdens de vergadering er weinig over zeggen. Adolfs (PvdA): “De informatie staat op de website en ten tijde van de verkiezingen is de raad een uitstekend medium om alle aspecten kenbaar te maken”. En dat is juist het punt; het staat op de website en verder op vrij weinig andere plekken.

Ook de Stadspartij, Ouderenpartij AOV Purmerend, VVD, CDA en Leefbaar Purmerend, PvdA en GroenLinks willen inwoners niet beter informeren over mogelijkheden tot participatie.

Buskoop: “Beter informeren hard nodig al”

Fractievoorzitter Bram Buskoop is zeer verbaasd over de houding van de meerderheid van de gemeenteraad: “Veel partijen hebben hun mond vol over dat inwoners betrokken moeten worden bij besluiten. Nu puntje bij paaltje komt en er een concreet voorstel ligt om informatie over inspraak van inwoners te verspreiden, zijn ze tegen. Dat is verbazingwekkend, maar toont tegelijk aan dat deze partijen dus geen zin hebben in inspraak van inwoners buiten verkiezingstijd.”

“Gemeentebelangen staat ervoor dat het inwoners invloed kunnen uitoefenen. Ook na de verkiezingen. Dan moeten ze wel op de hoogte zijn en daarom was dit voorstel erg nodig”, aldus Buskoop. Wat vindt u zelf van de motie? Ons leek het verzoek zeer verstandig en aan te moedigen. Lees het verzoek aan het college hieronder, de hele motie vindt u hier.

De tekst van de motie, die verzoekt om het ophelderen van de democratische instrumenten richting inwoners

Meer informatie over inspraak nodig

Gemeentebelangen Purmerend ziet het als zeer noodzakelijk om onze inwoners beter op de hoogte te stellen van de mogelijkheden. Zo kunnen inwoners fracties benaderen, bij de commissie inspreken, een referendum aanvragen en nog veel meer. Helaas zijn veel inwoners niet op de hoogte van hun rechten en invloed.

Daarnaast blijven we ons inzetten voor democratische vernieuwing. Zo wil Gemeentebelangen het eenvoudiger maken om een referendum aan te vragen. Mede door de ingewikkelde procedures zijn er nog nooit referenda aangevraagd. Een voorstel van GBP met PvSP en D66 om de procedure te digitaliseren, aansluitend bij andere gemeentelijke dienstverlening, haalde het niet. Ook GroenLinks en Hart van Purmerend steunden de motie. Tegen stemden Leefbaar Purmerend, VVD, PvdA, Stadspartij, Ouderenpartij AOV Purmerend en CDA.

Meer informatie over de standpunten van GBP op gebied van democratie? Bekijk onze standpunten hier! Op de website van de gemeenteraad vindt u meer informatie over de mogelijkheden voor inspraak (onder ‘Contact met de raad’).


Lees meer recente berichten: