Nieuwe plannen voor Karekietpark

Nieuwe plannen voor Karekietpark

Gemeentebelangen Purmerend is blij met de plannen voor het nieuwe Karekietpark. Er zijn vier scenario’s aan de gemeenteraad voorgelegd, van een kleine renovatie met 60 extra woningen tot een plan met meer dan 300 woningen en vernieuwing van het winkelcentrum.

Meer dan 300 woningen mogelijk

Volgens Gemeentebelangen is het mogelijk om veel woningen toe te voegen aan de wijk. Er is veel ruimte en door het dubbelgebruik van parkeerplekken blijft er veel ruimte voor groen. De nieuwbouw zorgt voor meer betaalbare woningen in onze gemeente, die hard nodig zijn. Bovendien zijn bewoners er blij mee.

Verder is een van de ideeën om het winkelcentrum naar de andere kant van de straat neer te zetten, ten noorden van het Regio College. Hier is kritiek op, omdat het winkelcentrum dan verder weg komen van de seniorenwoningen. De school die aan de rechterzijde gevestigd is, de KlimOp, krijgt een nieuw gebouw volgens de uitgebreide plannen. GBP vindt deze nieuwbouw ook hard nodig.

(Tekst gaat door onder de foto)

Denk mee over de ontwikkeling van het Karekietpark -
Het Karekietpark, vanaf het zuidoosten. Bron: RegioPurmerend.nl

GBP: ‘Snel aan de slag’

Ook omwonenden kijken met veel blijdschap naar de renovatie van de wijk. Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat de uitgebreide plannen, met meer dan 300 woningen en nieuwbouw van onder meer de school, veel positieve reacties oproept bij omwonenden. Het winkelcentrum behouden op de huidige locatie heeft de voorkeur, ook vanwege de prima locatie naast het Jaap van Praaghuis.

Voor Gemeentebelangen staat bij de ontwikkeling de mening van bewoners voorop. Als bewoners zeggen dat zij het winkelcentrum willen behouden op de huidige locatie, moet dat gebeuren. Als de wens is deze te verplaatsen naar de overkant, is dit voor GBP ook prima. Zolang de gerenoveerde wijk maar groen wordt, met nieuwe vooral betaalbare woningen.


Lees meer recente berichten:

  • GBP: ‘Traineepool kan van meerwaarde zijn voor gemeente Purmerend’
    De gemeente Purmerend heeft een capaciteitsvraagstuk op het personeelsvlak. GBP is van mening dat het aantrekken, boeien en binden van jong talent belangrijk is voor de structurele oplossing van dit capaciteitsvraagstuk. Wij denken dat het opstarten van een traineepool in dit kader van meerwaarde kan zijn. Om die reden hebben…
    Lees meer
  • Raadslid Schaaij: ‘College van B&W is in slaap gevallen’
    In 2020 presenteerde burgemeester en wethouders plannen voor de verhuizing van de milieustraat naar de Baanstee-Noord. Destijds werden de kosten hiervan geraamd op 15,5 miljoen. Inmiddels ziet het kostenplaatje er heel anders uit: €26.420.000 is het bedrag dat de gemeente nu moet lenen om de bouw van de nieuwe milieustraat…
    Lees meer