GBP en Stadspartij: ‘Grens binnenstedelijke bouw bereikt’

GBP en Stadspartij: ‘Grens binnenstedelijke bouw bereikt’

Volgens Gemeentebelangen Purmerend en de Stadspartij is het einde van de mogelijkheden om binnenstedelijk te bouwen in zicht. Na de binnenwijkse ontwikkellocaties, het Waterlandkwartier, het Wagenweggebied, Kop West en de transformatie bij De Koog beginnen de nadelen van nóg meer bouwen groter te worden dan de voordelen.

Wel kijken de partijen met veel plezier uit naar discussie over plannen als de Purmer-Zuid-Zuid en het golfterrein in het zuiden en oosten van Purmerend. Gemeentebelangen Purmerend wil daarnaast nog kijken naar de mogelijkheden om het plan Purmer-Meer te realiseren, met duizenden woningen tussen Purmerend en Edam-Volendam, waarna de kernen gescheiden blijven met een prachtig meer ten behoeve van de recreatie van de bewoners.

Motie voor einde binnenstedelijk bouwen

In een motie riep de Stadspartij samen met GBP als mede-indiener woensdagavond 30 juni op na de nog bestaande plannen geen nieuwe plannen voor binnenstedelijke bouw te maken de komende tijd. Daarbij geven de partijen wel aan dat de focus moet komen te liggen op bouwen buiten het huidige stedelijk gebied.

Geen van de andere politieke partijen in de gemeenteraden steunde de motie. “Blijkbaar zien de partijen niet in dat de problemen in de stad écht heel groot worden zijn als er nóg meer woningen worden toegevoegd dan de plannen die er nu al liggen. Parkeerproblemen, luchtvervuiling, files, ongelukken en veel te drukke parken en plekke. Allemaal gevolgen van zoveel extra woningen, terwijl onze sociale voorzieningen, milieu en infrastructuur dit niet aankunnen”, aldus GBP-fractievoorzitter Bram Buskoop.

Steun voor stedelijk bouwen brokkelt af

Aanleiding voor de motie voor Gemeentebelangen is onder meer de steeds verder afname van de steun onder huidige inwoners voor binnenstedelijk bouwen. Buskoop: “Zij snappen niet, en terecht, dat we groen in de stad opofferen, parkeren bij je woning onmogelijk wordt en overal files zijn, terwijl er buiten de stad op niet-gebruikte weilanden enorm veel ruimte is. Dat is niet NIMBY, dat is oprechte zorgen over de toekomst van de stad. Die zorgen snappen wij”.

Gemeentebelangen zal de komende tijd minder snel instemmen met nieuwe voorstellen voor binnenstedelijke bouw. “De plannen die er nog liggen, zoals het Stationsgebied en De Koog, die steunen we. Ook omdat het gebied hierdoor enorm verrijkt wordt en de problemen niet zo groot zijn. Maar als het college met plannen komt om woningen midden in wijken te bouwen waar groen verdwijnt en parkeerproblemen nog erger zullen worden, aarzelen we niet hier tegen te zijn en met alternatieven buiten de stad te blijven komen”. aldus Buskoop.

Wat te doen bij nieuwe mogelijke locaties?

Maar wat als een schoolgebouw vrijkomt? Of als er een braakliggend stuk terrein is om in te vullen? Buskoop: “Gemeentebelangen kiest er dan voor om eerst te kijken naar mogelijkheden zoals het toevoegen van groen, sportfaciliteiten en recreatiemogelijkheden voor inwoners. Meer ruimte voor mens, dier en milieu. We hebben de binnenwijkse locaties ook niet nodig, als we ervoor kiezen om buiten de huidige stedelijke grenzen te bouwen”.

Meer weten over de visie en standpunten van Gemeentebelangen? Kijk eens bij Standpunten, of neem contact op!


Lees meer recente berichten:

  • Bewoners van tijdelijke woningen niet meegenomen in participatietraject, GBP komt met voorstel
    Op 12 januari besprak de commissie Ruimte het plan om een tankstation en een autoherstelgarage aan de Verzetslaan te realiseren. Gemeentebelangen kan in principe instemmen met dit plan, maar stelde tijdens de vergadering bij monde van commissielid Hoekstra nog wel enige vragen aan de portefeuillehouder. Hoekstra vroeg zich onder meer…
    Lees meer
  • GBP wenst alle inwoners een gelukkig 2023!
    Het bestuur en de fractie van Gemeentebelangen Purmerend wenst alle inwoners een mooi 2023 toe. Het eerste jaar van de ‘nieuwe’ fractie zit erop. In dit jaar heeft de fractie zich hard ingezet om onze standpunten te verkondigen in de gemeenteraad, maar ook daarbuiten. Denk aan de actie voor de…
    Lees meer
close
Abonneer hier op onze nieuwsbrief, 1x per maand ons nieuws over Purmerend.