Leegstand woningen onacceptabel, GBP stelt vragen

Leegstand woningen onacceptabel, GBP stelt vragen

RTV Purmerend meldt dat er in Purmerend 670 woningen leegstaan. Dit is gebaseerd op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Voor Gemeentebelangen Purmerend is dit gezien de woningnood een onacceptabel feit. Daarom vragen we het college om opheldering en eventuele strengere maatregelen om de leegstand tegen te gaan, net zoals in Amsterdam.

De gemeente Amsterdam is namelijk van plan strengere maatregelen te nemen tegen eigenaren van leegstaande woningen door middel van een leegstandsverordening. Gemeentebelangen is van mening dat er ook in Purmerend stappen genomen moeten worden om de leegstand tegen te gaan. Vandaar stelde fractievoorzitter Jordi Albers de volgende vragen aan het college van burgemeester en wethouders:

  • Is het college bekend met de leegstandsverordening die Amsterdam voornemens is in te voeren op 1 september 2022?
  • Een recent nieuwsartikel laat zien dat er onderzocht wordt of een dergelijke leegstandsverordening passend is voor Purmerend. Wanneer kan de raad de resultaten van dit onderzoek verwachten?
  • Heeft het college informatie over de locaties van leegstaande woningen, de oorzaak en de duur van de leegstand? Zo ja, kan het college deze met de raad delen, en zo nee, is het college dan bereid een onderzoek uit te voeren?

Wordt vervolgd!

Abonneer hier op onze nieuwsbrief, 1x per maand ons nieuws over Purmerend.