GBP & D66 bevragen college over aanvraag energietoeslag

GBP & D66 bevragen college over aanvraag energietoeslag

De fracties van Gemeentebelangen en D66 hebben gezamenlijk schriftelijke vragen aan het college gesteld over de aanvraag van de energietoeslag. Dit naar aanleiding van een artikel in het Noordhollands Dagblad waaruit blijkt dat de aanvraagprocedure in Purmerend veel ingewikkelder is dan in omliggende gemeenten.

Ingewikkelde procedures

Inwoners die recht hebben op de eenmalige energietoeslag, maar niet bekend zijn bij de gemeente, moeten de eenmalige energietoeslag zelf aanvragen. Inwoners moeten daarvoor een formulier invullen welke via de gemeentelijke website kan worden aangevraagd. Dit formulier vraagt naast de standaard persoonsgegevens en een overzicht van inkomsten echter ook om het meesturen van onder andere beschikkingen over de heffingskortingen, huurspecificaties en beschikkingen over Toeslagen. Uit het artikel van het NHD blijkt dat dit veel meer is dan in andere gemeenten. Gemeentebelangen en D66 zijn van mening dat de aanvraag zo laagdrempelig mogelijk moet zijn en vraagt het college dan ook waarom de aanvraag in Purmerend nodeloos ingewikkelder is dan in omliggende gemeenten.

Communicatie

Naast de vragen over de ingewikkelde aanvraagprocedure, vragen beide fracties zich ook af hoe het college uitvoering heeft gegeven aan een door de raad unaniem aangenomen motie. Deze motie verzocht het college om door middel van actieve communicatie ook de andere doelgroepen die niet in beeld zijn bij de gemeente te wijzen op de mogelijkheid om deze tegemoetkoming bij de gemeente aan te vragen.

Beantwoording

De beantwoording van deze vragen wordt verwacht op 22 juni. We houden u uiteraard op de hoogte.

Abonneer hier op onze nieuwsbrief, 1x per maand ons nieuws over Purmerend.