GBP in actie voor verkeersveiligheid!

GBP in actie voor verkeersveiligheid!

Op 15 oktober om 14:00 zal Gemeentebelangen ten behoeve van de verkeersveiligheid actie voeren in de Purmer-Noord, startend op de Van Osweg. We zullen de snelheid van het voorbijrazende verkeer meten en in gesprek gaan met inwoners om aan te horen wat hun wensen zijn op het gebied van verkeersveiligheid. Komt u ook?!

Gevaarlijke situaties

In meerdere wijken van Purmerend en dorpen van de Beemster zijn er wegen waar (te) hard wordt gereden. Hierdoor ontstaan er verkeersonveilige situaties en dreigt er gevaar voor voetgangers en fietsers. Op sommige plekken zijn er weinig of geen veilige oversteekplaatsen bij bijvoorbeeld scholen of andere voorzieningen en geen snelheid beperkende maatregelen.

In een aantal buurten nemen bewoners het initiatief om dit bij de gemeente aan te kaarten. Ook ondernemen ze zelf actie in hun buurt door bijvoorbeeld een petitie te starten en contact op te nemen met de fracties in de gemeenteraad.

Purmer-Noord.

Zo zijn er in de Purmer-Noord bewoners die hun buurt als (verkeers)onveilig ervaren. Wij waren eind 2019 op bezoek bij bewoners van de Grotenhuysweg. Maar ook bewoners van de Overlanderstraat, De Graeffweg en de Van Osweg willen dat de verkeerssituatie in hun buurt wordt verbetert. Ook GBP ziet het belang hiervan in om dit weer onder de aandacht te brengen. Onderzoeken, rapporten en presentaties is wat inspanningen van bewoners en andere betrokkenen tot dusver hebben opgeleverd. Genoeg onderzoek, het is tijd voor het nemen van concrete maatregelen. Het is tijd voor actie!

Abonneer hier op onze nieuwsbrief, 1x per maand ons nieuws over Purmerend.